Tillbaka
12.9.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Sök praktikplats utomlands

Ansök om en praktikplats i Tokyo, Stockholm eller London. Bild: Tokyotornet (Pixabay)

Är du intresserad av praktik utomlands? Mellan den 15 och 30 september kan du ansöka om en praktikplats vid tre av Finlands kulturinstitut.

De tre praktikplatser som du nu kan söka finns vid

  • Finlands institut i Tokyo, Japan
  • Finlands institut i London, England
  • Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

Praktiktiden är elva månader.

Praktikplatserna beviljar vi i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

 

Vem kan söka?

Du som söker ska vara

  • vara heltidsstuderande vid ett universitet eller en högskola ELLER
  • ha utexaminerats under det senaste året
  • vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Deadline 30.9

Gör din ansökan mellan den 15 och 30 september 2018 på https://ansokan.kulturfonden.fi. Skriv din ansökan på svenska.

Efter ansökningsdeadline kallar vi några sökande till intervju på Finlands kultur- och vetenskapsinstituts kansli eller Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. Datum för intervjuerna hittar du i Kulturfondens webbinformationen om respektive praktikplats.

 

Mera information

Läs mera på instituutit.fi/sv/praktik eller kulturfonden.fi/praktik. Du kan också mejla saara.juusti(at)instituutit.fi,  praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

 

Kontaktperson på Kulturfonden

Håkan Omars, hakan.omars(at)kulturfonden.fi, ombudsman

Sök praktikplats utomlands