Tillbaka
29.8.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Studiefonden delade ut över 820 000 euro

Bild: Konstuniversitetet

I höst inleder 736 studerande sina studier med ett stipendium från Svenska studiefonden på kontot. Sammanlagt delar Studiefonden i år ut stipendier på över 820 000 euro.

 

Studiefonden har i år beviljat 736 studerande vid högskolor och universitet ett stipendium på mellan 500 och 1 800 euro. Över 650 000 euro går till universitets- och högskolestuderande.

Bland de sökande prioriterades de som sökte stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik. Av de sökande fick drygt hälften stipendium för utlandsstudier eller praktik utomlands. De övriga beviljades stipendium för studiekostnader i Finland. Stipendierna för studier i Finland var 500-800 euro, medan beloppen för utbytesstudier beror på utlandsvistelsens ort och längd.

Totalt fick Studiefonden i år 1 024 ansökningar; ungefär 200 ansökningar färre än under de fem senaste åren. Det lägre antalet sökande beror på en ny teknisk lösning, som inte tillåter personer som tidigare fått stipendium från Svenska studiefonden att fylla i den elektroniska ansökan. Enligt Studiefondens regler kan en studerande beviljas ett stipendium bara en gång. Av de sökande fick 288 sökande avslag på sin ansökan.

De sökande ska vara heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet, finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Svenska studiefonden beviljar också gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 53 skolor totalt 170 000 euro att dela ut som elevstipendium.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan:

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  • Föreningen Konstsamfundet
  • Svenska folkskolans vänner
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

 

Svenska studiefonden har ansökningstid i februari. Mer information finns på www.studiefonden.fi.

 

***

Helsingfors den 29 augusti 2018
Pressmeddelande – Får fritt publiceras

Närmare information och kommentarer
Maria Bergenwall
ombudsman
Svenska studiefonden
kontakt@studiefonden.fi

Studiefonden delade ut över 820 000 euro