Tillbaka
21.8.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Sex miljoner till Hallå! Vad händer sen?

Stefan Wallin och Ann-Luise Bertell är glada över det stora intresset för Hallå-programmet också på finskt håll. Bild: Evy Nickström

Vilken blir Svenska kulturfondens nästa strategiska satsning? I juni fördelade Kulturfonden 6 miljoner euro till 77 projekt inom Hallå!, fondens strategiska program för en levande tvåspråkighet. Samtidigt som projekten startar sin verksamhet, blickar de förtroendevalda framåt mot nästa satsning.

 

– Trots att många Hallå-projekt bara är i startgroparna, är det dags för oss att börja förbereda nästa strategiska program. Under hösten låter vi göra en utredning kring den grundläggande konstundervisningen i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Vår fingertoppskänsla är att det idag finns stora skillnader mellan kommunerna – i tillgängligheten, kvaliteten och bredden på undervisningen. Eventuellt kunde Kulturfonden göra en insats här, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Till den grundläggande konstundervisningen hör bland annat kommunernas och samkommunernas musik-, konst-, dans- och teaterinstitut. Fondens utredning är ett sätt att kartlägga behoven inför nästa strategiska program som planeras starta tidigast 2020.

 

Hallå Österbotten

I juni behandlade Kulturfondens styrelse närmare 300 ansökningar om bidrag inom det nu aktuella strategiska programmet Hallå. I Österbotten drivs under de närmaste tre åren flera både större och mindre projekt med Hallå-bidrag.

– Vi är glada över att vi i våras fick många ansökningar också från finskspråkiga trakter i Österbotten. Bland annat har vi kunnat bevilja flera Hallå-bidrag på 10 000 euro till finsk- och svenskspråkiga gymnasier, daghem och grundskolor för samarbete över språkgränserna. Stora bidrag på mellan 120 000 och 300 000 euro går till Åbo Akademi i Vasa och Jyväskylä universitet för forskning kring bland annat språkinlärning och modersmålsinriktad finska, säger styrelseordförande Stefan Wallin.

 

Hitta nya vänner

Både inom Hallå-programmet och den ordinarie utdelningen uppmuntrar Kulturfonden sökande till nya, gärna otippade, samarbeten med andra aktörer.

– I Vasa startar ett konstpedagogiskt pilotprojekt med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa stads museer och Pro Artibus. Projektet, som får 51 000 euro, ska bland annat utveckla ett program i bildkonst för klasslärarstuderande. Dessutom ska man överlag lyfta fram möjligheterna att använda samtidskonst på olika sätt i undervisningen, säger Ann-Luise Bertell, ordförande för Kulturfondens delegation

 

38 miljoner också 2019?

Kulturfondens förtroendevalda samlas till två strategidagar i Vasa den 21 och 22 augusti. De omkring 70 ledamöterna gör linjedragningar för utdelningen under 2019 och granskar utmaningarna inom fondens verksamhetsområden. Vid strategidagarna presenterar också fondens ägare och förvaltare Svenska Litteratursällskapets vd Dag Wallgren en prognos för avkastningen som ställs till Kulturfondens förfogande under nästa år.

– Under de senaste åren har SLS årligen ställt omkring 38 miljoner euro till vårt förfogande. Med den här summan har vi kunnat satsa både på bredd och spets i fondens utdelning. Vi hoppas och tror att Dag Wallgren kommer med lika fantastiska siffror också inför år 2019, säger Lillkung.

 

***

Vasa den 21 augusti 2018
Pressmeddelande

Närmare information och intervjuförfrågningar:

Martina Landén-Westerholm
Informatör
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Sex miljoner till Hallå! Vad händer sen?