Tillbaka
17.8.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Prakticum får 50 000 för att motarbeta marginalisering

Bild: Pixabay

Kulturfonden ger ett bidrag på 50 000 euro till yrkesinstitutet Prakticum. Med hjälp av bidraget ska Prakticum minska antalet elever som avbryter sina studier och öka antalet invandrare som väljer yrkesutbildning på svenska.

Under det tvååriga projektet ska Prakticum utveckla specialundervisningen och handledningen för invandrarstuderande och studerande som löper risk att marginaliseras. Projektet utvecklar bland annat metoder för hur man kan stödja studerande med invandrarbakgrund eller andra specialbehov.

– I dagens läge vill ett tjugotal invandrare inleda studier vid en yrkesutbildning på svenska. Prakticum ska med hjälp av bidraget bland annat sprida information om möjligheten att integrera sig på svenska genom Push!-utbildningen; det som på finska heter VALMA, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Kulturfonden.

Stödundervisning får idag ungefär 20 procent – cirka 200 – av de studerande vid Prakticum. Cirka 60 studerande får stöd av en speciallärare under hela sin studietid.

– Samtidigt ska Prakticum också bli bättre på att kartlägga studerandes kunskaper och planera individuella studiestigar för dem. Kartläggningen är både omfattande och viktig för studerande med invandrarbakgrund och andra studerande som behöver extra stöd. Kartläggningen kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas i studierna och i yrkeslivet, säger Lindström.

***

Pressmeddelande
Helsingfors den 17 augusti 2018

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Berndt-Johan Lindström
Utbildningsombudsman
+358 40 838 1358

Martina Landén-Westerholm
Informatör
+358 40 595 0817

Prakticum får 50 000 för att motarbeta marginalisering