Tillbaka
25.5.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Många vill sänka tröskeln att prata svenska

I april fick vi 285 ansökningar om Hallå-bidrag inom vårt strategiska program för ett levande flerspråkigt Finland. Nu behandlar våra ombudsmän ansökningarna som sedan går vidare till programmets sakkunniga.

Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Kulturfonden, är glad över att många finskspråkiga vill jobba för det svenska språket och för ett flerspråkigt Finland. Hela 105 ansökningar kom från helt finskspråkiga organisationer och personer.

-Många ansökningar handlar om att sänka tröskeln att prata svenska inom olika yrkesgrupper, till exempel bland jurister, inom näringslivet och sjukvården, säger Lindström.

Inom den grundläggande utbildningen och vuxenutbildningen fokuserar många sökandes projekt på språk och språkinlärning. Flera sökande vill också skapa verksamhet kring språk i anknytning till musik, fritids- och idrottsverksamhet, teater och opera.

Bland de sökande finns olika sektorer och organisationer representerade. 73 procent av alla ansökningar kom från organisationer, 16 procent från privatpersoner och 11 procent från olika arbetsgrupper.

I maj behandlas alla ansökningar – först av Kulturfondens ombudsmän och sedan av Hallå-programmets sakkunniga. I juni tar fondens styrelse beslut om vilka sökande som beviljas Hallå-bidrag.

Läs mera om Hallå-programmet.

 

Många vill sänka tröskeln att prata svenska