Tillbaka
30.3.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Två miljoner till Arcada och Novia

I februari tar Studiefonden emot stipendieansökningar. Bild: Arcada

Svenska kulturfonden donerar en miljon euro vardera till yrkeshögskolorna Arcada och Novia. Donationerna går till yrkeshögskolornas medelinsamling.

 

Undervisnings- och kulturministeriet har gett yrkeshögskolorna rätt att samla in donationsmedel. Kulturfondens styrelse har beslutat att bidra med två miljoner euro till de svenskspråkiga yrkeshögskolornas medelinsamling.

– För Kulturfonden är det viktigt att delta i medelinsamlingen, eftersom effekten av vår donation blir ännu större i och med statens medfinansiering. Starka utbildningsenheter är avgörande för ett starkt, modigt och framtidsorienterat Svenskfinland. Vi hoppas att så många andra finansiärer som möjligt hjälper till att trygga den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen och deltar i kampanjen, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

Varje donation som yrkeshögskolorna får före årets slut berättigar till statens medfinansiering. Sammanlagt har staten reserverat 24 miljoner euro som utbetalas i proportion till de insamlade medlen.

– Vi är glada att vi kan hjälpa yrkeshögskolorna att erbjuda högklassig utbildning på svenska i Finland. Novia och Arcada är stora och viktiga aktörer med sammanlagt 6 700 studerande. Båda bidrar till att trygga svenskspråkig service och erbjuda ett brett kulturutbud i Svenskfinland, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Kulturfonden.

Kulturfonden har under de senaste åren beviljat bidrag till Arcada och Novia, både för yrkeshögskolornas verksamhet och olika projekt.

Under åren 2015-2017 bidrog fonden också till också universitetens medelinsamling med sammanlagt 9,25 miljoner euro. Donationerna gick då till Åbo Akademi, Helsingfors Universitet, Svenska Handelshögskolan, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Konstuniversitetet.

 

***

Pressmeddelande
Helsingfors den 28 mars 2018

Information och intervjuförfrågningar: 

Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
utbildningsombudsman
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
040 838 1358

Martina Landén-Westerholm
informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Bild: Arcada

Två miljoner till Arcada och Novia