Tillbaka
3.4.18   |   Nyheter

Vi söker en ny kulturombudsman

Vår kulturombudsman går i pension i slutet av året och vi söker en ny ledare för vårt kulturteam vid kansliet i Helsingfors. Ansökningstiden gick ut den 18 april 2018.

Kulturombudsmannen är medlem av ledningsgruppen och bär det övergripande utvecklingsansvaret för vårt uppdrag inom konst och kultur.

De viktigaste arbetsuppgifterna är

  • att handlägga ansökningar och initiera projekt inom konst och kultur,
  • att skapa och upprätthålla kontakter till centrala kulturaktörer, både nationellt och internationellt,
  • att leda fondens kulturteam.

Vi söker dig som har

  • lämplig högre högskoleexamen,
  • god sakkunskap om konst och kultur,
  • erfarenhet av projektledarskap,
  • förtrogenhet med strukturer, förvaltning och samhällsfrågor samt breda nätverk inom kulturfältet,
  • god kännedom om Svenskfinland,
  • ledarskapserfarenhet inom konst och kultur,
  • god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Sänd din ansökan, CV och löneanspråk senast 18.4.2018 till vår rekryteringskonsult mail(at)ullalovholm.fi.

På frågor svarar personalchef Britt-Marie Forsell-Stenström, 0500 355 533 och direktör Leif Jakobsson, 040 152 6411.

Vi söker en ny kulturombudsman