Tillbaka
14.3.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Dags att ansöka om lärlingsstipendium

Lärlingsstipendium kan sökas i huvudsak av konstnärer och hantverkare.

 

Lärlingsstipendium kan sökas av konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också personer som har studerat museiämnen kan få ett stipendium för att skaffa internationell erfarenhet.

Stipendiet beviljas för konstnärligt arbete under ledning av en professionell handledare.

Stipendierna på 1 250 euro per månad kan sökas två gånger per år, på våren och hösten. Stipendium beviljas för högst tolv månader och på maximalt 15 000 euro.

Vårens ansökningstid är 12.3 – 12.4.

– Våra lärlingsstipendier är för konstnärer och hantverkare som nyss avslutat sin utbildning. Stipendierna ger nyutbildade en chans att tillsammans med en etablerad konstnär fördjupa sitt kunnande, säger Annika Pråhl, kulturombudsman på Kulturfonden.

Läs mera här.

Dags att ansöka om lärlingsstipendium