Tillbaka
9.2.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vill ni ha kvitto? Ja tack!

Så gott som dagligen får vi alla frågan om vi vill ha kvitto då vi handlar eller betalar för en biljett eller annan tjänst. Den relativt nya konsumentlagen ligger bakom denna obligatoriska fråga.

Ofta avstår jag själv att ta emot kvittot, men mottagaren av min betalning är skyldig att erbjuda mig det lilla beviset på den genomförda transaktionen.

Parallellen till Kulturfondens bidragsbevillning kan verka sökt. Men egentligen är det just ett kvitto från mottagaren av stipendier, bidrag och donationer vi behöver för att få en uppfattning om effekten av de bidrag som vi årligen delar ut.  Vårt kvitto är den redovisning som alla bidragsmottagare ska lämna in efter att bidraget använts. Vi behöver veta att bidraget använts för det ändamål det beviljats för. Den som inte lämnar in sin redovisning inom utsatt tid får en påminnelse av oss.

Följden av att du låter bli att redovisa är att vi inte kan bevilja dig nya bidrag innan saken är skött. Det är faktiskt förvånande många av våra bidragsmottagare som, trots det låter bli att redovisa.  Just nu saknar vi närmare tusen redovisningar för bidrag som betalats ut under de senaste tre åren!

 

“Följden av att du låter bli att redovisa
är att vi inte kan bevilja dig nya bidrag
innan saken är skött.”

 

Det kan till en del finnas naturliga förklaringar. I många föreningar byts funktionärerna varje år och de nya vet inte vad som förväntas av dem.  Den som bytt e-postadress och glömt att meddela oss får ingen påminnelse och glömmer kanske bort hela saken.

Vi är skyldiga att för myndigheterna årligen redovisa för vår verksamhet och hur våra medel används. Det ligger som grund för vår status som allmännyttig och skattefri fond.  Om inte våra bidragstagare rapporterar hur medlen använts kan vi inte heller rapportera vidare.

Som fond har vi ett stort ansvar gentemot dem som donerat medel för att vi ska kunna understöda utbildning och kultur på svenska i vårt land. De har alla haft ett särskilt syfte med sina donationer. För att vi ska kunna mäta effekten av våra bidrag och visa att vi lever upp till donatorernas förväntningar måste varje enskild bidragsmottagare berätta om det goda pengarna möjliggjort.

 

“För att vi ska kunna mäta effekten av våra bidrag
och visa att vi lever upp till donatorernas förväntningar
måste varje enskild bidragsmottagare
berätta om det goda pengarna möjliggjort.”

 

Jag vill också här lyfta fram att du som bidragsmottagare också har stor nytta av att göra din redovisning. Du behöver inte gissa dig till vad vi vill veta. Blanketten är uppbyggd så att du kan se vad du skrev i din ansökan och jämföra det med hur utfallet blev.  Den hjälper dig att utvärdera det du gjort, att fundera på vad som lyckades och vad som kanske kunde göras bättre. I bästa fall kan du upptäcka sådant som hjälper dig att lyckas ännu bättre med följande projekt.  För dig som jobbar med många ansökningar och projekt parallellt kan vi berätta att vi snart kommer att börja skicka ut automatiska påminnelser redan i ett tidigt skede så du slipper att själv hålla reda på olika deadlines.

Vi vill gärna ha respons av våra sökande så kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag eller behöver hjälp och råd.

Känner du att detta gäller dig? Ingen fara – du hinner ännu redovisa innan vi fattar våra slutliga beslut för i vår!

 

Leif Jakobsson
direktör
Svenska kulturfonden

Vill ni ha kvitto? Ja tack!

Leif Jakobsson, foto: Fabian Björk