Tillbaka
5.2.18   |   Nyheter

Hallå studerande!

Just nu är det många som ber om utbetalning av sitt bidrag från Studiefonden.

Studerar du på heltid vid en högskola eller ett universitet? I så fall kan du nu ansöka om ett  stipendium från Svenska studiefonden. Ansökningstiden är 1-28.2.2018.

Du som ansöker om ett stipendium ska

  • vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
  • vara andra, tredje eller fjärde årets heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet och
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Våra stipendier beviljas främst för utbytesstudier och utlandspraktik som räknas tillgodo i slutexamen.

Du kan också få stipendium för studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland och heltidsstudier vid en högskola eller ett universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds i Finland.

Ansökningsformulär och närmare information om stipendierna hittar du på här. Också på www.studiefonden.fi finns noggrannare information om stipendierna.

Gör din ansökan inom februari 2018.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

  • Svenska kulturfonden,
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
  • Föreningen Konstsamfundet,
  • Svenska folkskolans vänner och
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.
Hallå studerande!