Tillbaka
19.1.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Fem praktikanter ut i världen i januari

Fem personer har fått Kulturfondens praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Scandinavia house i New York och vid Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Praktikperioderna inleds i januari 2018.

Hösten 2017 valdes följande praktikanter att inleda sina praktikperioder 1.1.2018:

Katja Sjöström till Finlands institut i Tokyo
Sofia Wanström till Scandinavia House i New York
Piia Suomalainen, Helsingfors, till Finlandsinstitutet i Stockholm
Kristiina Rauhala till Skandinaviska konstnärsföreningens hus i Rom
Daniel Silén till Finlands kulturinstitut i Köpenhamn

Totalt lämnades 50 ansökningar in under hösten. Kulturfonden utser stipendiaterna i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Helsingfors och den mottagande organisationen.

Ny ansökningstid i mars

Praktikantstipendierna är på mellan 1 300 och 1 800 euro per månad. Praktikanten står för boende, försäkringar och resor till och från praktikorten.

Kulturfonden erbjuder praktikplatser vid totalt tio av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut och vid tre andra institutioner.

Du kan ansöka om praktikstipendium två gånger per år, i mars och september. Vårens ansökningstid är 15-31.3 och höstens 15-30.9.

Du kan söka ett praktikstipendium om du

  • är heltidsstuderande vid ett universitet eller annan högskola eller
  • har utexaminerats från en under det senaste året,
  • är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och
  • har svenska som modersmål eller studiespråk.

Här kan du läsa mer om praktikantstipendierna.

 

Närmare information:

Martina Landén-Westerholm
Informatör
040 595 0817
martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi

Sofia Strömgård
Praktikant
sofia.stromgard@kulturfonden.fi

Helsingfors den 19 januari 2018
Pressmeddelande

Fem praktikanter ut i världen i januari