Tillbaka
3.5.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Bertell och Wallin omvaldes

Bild: Tage Rönnqvist

Stefan Wallin och Ann-Luise Bertell inleder den andra mandatperioden som ordförande för Svenska kulturfondens styrelse respektive delegation. Också många av medlemmarna i Kulturfondens organ fortsätter med sin andra mandatperiod under 1.8.2017 – 31.7.2019.

 

Svenska folkpartiets styrelse har utsett ledamöter till Svenska kulturfondens förtroendeorgan. I Kulturfondens styrelse återvaldes både ordföranden och samtliga ledamöter.

– Kulturfonden är i en dynamisk fas. Utmaningarna växer i takt med att den kulturpolitiska terrängen i samhället förändras. En hög nivå på de utdelningsbara medlen möjliggör också nya strategiska satsningar, säger Stefan Wallin som inleder sin andra period som styrelseordförande.

Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Under den kommande mandatperioden har fem kvinnor och sju män säte i styrelsen.

 

Kulturfondens delegation bistår med sakkunskap om kultur och utbildning. I delegationen inleder Ann-Luise Bertell sin andra mandatperiod som ordförande. Bland delegationens fjorton medlemmar finns tre nya namn. Åtta personer i delegationen är kvinnor och sju män.

– I dessa tider är det avgörande att Kulturfondens medel fördelas med känsla, kunskap och vision. Kulturfonden söker ständigt nya möjligheter och initiativ, med ett öppet och mångkulturellt Finland som mål, säger delegationens ordförande Ann-Luise Bertell.

 

Kulturfondens förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhälls-, utbildnings- och kulturlivet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn.

Kulturfonden engagerar också varje år ett fyrtiotal sakkunniga inom olika verksamhetsområden. På det här sättet garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut. Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna, Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond.

 

Svenska kulturfondens styrelse 1.8.2017-31.7.2018

Stefan Wallin, ordförande
Kristel Pynnönen
Sandra Bergqvist
Ulf Stenman
Anna-Lena af Hällström
Mikko Ollikainen
Linnea Henriksson
Henrik Wolff
Mikael Höysti
Henrik Wickström
Elli Flén
Peter Löfberg

 

Svenska kulturfondens delegation 1.8.2017-31.7.2018

Ann-Luise Bertell, ordförande
Karolina Zilliacus
Andreas af Enehielm
Mårten Johansson
Anna Abrahamsson
Paula Rossi
Lasse Eriksson
Joachim Thibblin (ny)
Mats Prost
Catharina von Schoultz
Marcus Lerviks (ny)
Noona Leppinen (ny)
Carola Sundqvist
Dan Johansson
Helleke Heikkinen

***

Pressmeddelande – får fritt publiceras
Helsingfors den 3 maj 2017

Närmare information ger
Leif Jakobsson, direktör, 040 152 6411, leif.jakobsson(at)kulturfonden.fi
Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, martina.landen(at)kulturfonden.fi

Bertell och Wallin omvaldes