Tillbaka
4.4.17   |   Nyheter, Okategoriserade
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Svenska kulturfonden beviljade 18,5 miljoner

Svenska kulturfonden delar ut 18,5 miljoner euro på basis av de ansökningar som kom in under den ordinarie ansökningstiden i november 2016. Av sammanlagt 3 734 ansökningar beviljas 1 813, ungefär 49 procent av ansökningarna.Av summan på 18,5 miljoner euro går

  • 51 procent till konst och kultur,
  • 14 procent till utbildning,
  • 12 procent till forskning och vetenskap och
  • 23 procent till allmän finlandssvensk verksamhet; bland annat till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter.

De regionala fonderna inom Svenska kulturfonden står sammanlagt för knappt 21 procent av utdelningen. Nylands svenska kulturfond delar ut ungefär 1,4 miljoner euro, Svenska Österbottens Kulturfond och Österbottens svenska kulturfond 1,4 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 1 miljon euro.

I år beviljar Kulturfonden 67 arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar. Av dessa är nio stipendier tvååriga och 58 ettåriga.

Under 2017 delar Kulturfonden ut sammanlagt 33 miljoner euro som Svenska litteratursällskapet har ställt till förfogande. Utöver novemberomgången fördelar Kulturfonden också bidrag med fri ansökningstid och större strategiska bidrag som beviljas av styrelsen.

 

Information om beviljade bidrag

Information om alla beviljade bidrag finns på adressen http://beviljade.kulturfonden.fi/.

Alla sökande har per e-post fått besked om bidragen.

 

Vi firar i april

Svenska kulturfonden firar vårens utdelning och pristagare med fyra fester; tre regionala fester i Borgå, Åbo och Jakobstad och en huvudfest i Helsingfors.

Vid de regionala festerna delar vi ut pris till våra nyländska, åboländska och österbottniska pristagare.

  • Nylands svenska kulturfonds fest, tisdagen den 4 april 2017 kl. 18.00 i Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, Borgå
  • Åbolands svenska kulturfonds fest, onsdagen den 5 april 2017 kl. 18.00 på Åbo Svenska Teater, Eriksgatan 13, Åbo
  • Österbottens svenska kulturfonds & Svenska Österbottens kulturfonds fest, torsdagen den 6 april 2017 kl. 18.00 i Schaumansalen, Köpmansgatan 10, Jakobstad

Under festerna sjunger vi tillsammans med Sören Lillkung och Johanna Grüssner med gäster.

Svenska kulturfondens huvudfest ordnas onsdagen den 10 maj 2017 kl. 18.00 i Vita salen i Helsingfors. Vi publicerar noggrannare information om huvudfesten närmare evenemanget.

 

Svenska kulturfonden
Helsingfors den 30 mars 2017
Pressmeddelande: EMBARGO

Närmare information om utdelningen ger

Leif Jakobsson, direktör, 040 152 6411, leif.jakobsson(at)kulturfonden.fi
Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Svenska kulturfonden beviljade 18,5 miljoner