Tillbaka
5.4.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Bertel Wahlström får åboländskt pris

Bertel Wahlström har i årtionden varit en förebild inom bildningsväsendet i Åbo. Han har varit en drivkraft inom bildningssektorn, både lokalt och nationellt, och har progressivt hakat på möjligheter till pedagogiska utvecklingsprojekt.

 

Svenska kulturfonden delar ut det Torvaldska priset med syftet att stödja åboländska identitetsstärkande strävanden. Åbolands svenska kulturfond belönar i år Bertel Wahlström med det Torvaldska priset på 3 000 euro.

Bertel Wahlström, filosofie doktor och teologie magister, har varit både lektor och rektor vid Katedralskolan i Åbo. Utöver skolutveckling har han engagerat sig i sina egna ämnen, filosofi och religion, han har skrivit läroböcker i filosofi och verkat i Katedralskoleföreningen, som sammanför generationer av forna studenter och vänner av bildning.

Med ett genuint engagemang för unga och bildning har Bertel Wahlström lotsat Katedralskolan genom några årtionden av skolans 740 år långa historia.

 

Vi firar i april

Åbolands svenska kulturfonds pris överräcks vid festen onsdagen den 5 april kl. 18.00 på Åbo Svenska Teater. Festen är öppen för alla, men kräver förhandsanmälan.

Vid festen sjunger vi tillsammans med Sören Lillkung och Johanna Grüssner. Vi bjuder också på en skål med tilltugg.

Övriga pristagare offentliggörs och belönas vid

  • Nylands svenska kulturfonds fest tisdagen den 4 april kl. 18 på Grand i Borgå,
  • Österbottens svenska kulturfonds och Svenska Österbottens kulturfonds fest i Schaumansalen i Jakobstad torsdagen den 6 april kl. 18 och
  • Svenska kulturfondens huvudfest onsdagen den 10 maj i Helsingfors.

 

Bild: Maria Grönroos

Svenska kulturfonden
Helsingfors den 5 april 2017
Pressmeddelande

Närmare information ger
Åsa Rosenberg, ombudsman, Åboland, 0500 744 477, asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi
Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Bertel Wahlström får åboländskt pris