Tillbaka
2.11.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Segern till Lovisa i årets kolumntävling

Kolumntävlingen Argh! – en skrivartävling för dig som har något på hjärtat har avgjorts. I årets tävling, den fjärde i ordningen, deltog 23 skribenter från nio gymnasier. Prisutdelningen ordnades på Edith Södergran-scenen på Helsingfors bokmässa.

Tematiken i texterna varierade, men juryn kunde konstatera att flera bidrag tangerade ämnen som berörde unga kvinnors kroppsuppfattning och sexualiseringen i samhället. Även svenskundervisningen i finska skolor och utanförskap var ämnen som behandlades av flera skribenter. Överlag visar ämnesvalen att det finns mycket som engagerar unga.

Juryn utsåg enhälligt följande pristagare.

Första pris: Emma-Lotta Orava, Lovisa gymnasium (lärare: Ann-Christine Kosonen)

Jag är trött

Motivering: Kolumnen är ett rytmiskt mästerverk, där skribenten lyckas fånga sin existentiella ångest med ett grepp som håller läsaren kvar från första till sista rad. Trots att texten är skriven i jag-form lyckas den beröra på ett generellt plan, vilket juryn anser är en synnerligen imponerande prestation. Den här texten är både språkligt och stilistisk en överlägsen segrare.

Andra pris: Aurora Holm, Topeliusgymnasiet (lärare: Annette Kronholm-Cederberg)

Att fråntas rätten till min egen kropp

Motivering: Kolumnen beskriver på ett personligt sätt ett verkligt problem för många kvinnor i dagens samhälle. Texten är mångsidig och skribenten är både påläst och stilistiskt skicklig. Textens största förtjänst är strukturen – den hålls ihop med hjälp av bl.a. upprepningar och tydliga textbindningar.

Tredje pris: Joar Cederberg, Jakobstads gymnasium (lärare: Ewa Wenelius)

Låt dem inte vinna

Motivering: Kolumnen behandlar på ett personligt sätt den våg av terror som svept fram över Europa de senaste åren. Skribenten problematiserar det faktum att trots att andra världsdelar drabbats mycket hårdare så har terrorattentaten i Europa genom sin regionala närhet kommit att skapa en rädsla många av oss nu känner. På ett stilistiskt drivet sätt argumenterar författaren för att vi inte skall vika oss för våldet och för att vi skall ha modet att inte låta terrorn vinna.

Första pris i tävlingen är en resa för två personer till valfri nordisk huvudstad. Andra och tredje pris är en pekplatta och ett presentkort för e-böcker hos Schildts & Söderströms.

Årets jury bestod av Jeanette Björkqvist, journalist på Svenska Yle, Joakim Bonns från KSFMedia och Pamela Lindebäck, modersmålslärare på Högstadieskolan Svenska normallyceum.

Kolumntävlingen arrangeras av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf med finansiering av Svenska kulturfonden, som är initiativtagare till tävlingen. Kulturfonden stöder också Svensklärarföreningens skrivtävling för finskspråkiga abiturienter.

Segern till Lovisa i årets kolumntävling

Pristagarna i kolumtävlingen Argh! Från vänster: Aurora Holm (2:a plats), Emma-Lotta Orava (1:a plats) och Joar Cederberg (3:e plats).