Tillbaka
2.9.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Heidi Lunabba Fredrikastipendiat 2016

Bildkonstnären Heidi Lunabba tilldelas årets Fredrika Runeberg-stipendium för sin samhällsmoderliga insats för att synliggöra mångfaldsfrågor och minoriteter. Årets Fredrikastipendiat arbetar främst genom olika visuella uttryckssätt och har genom sina deltagande samfundsprojekt uppmärksammat den stora sociala roll som konsten spelar när det gäller att belysa samhällsfrågor.

– Årets stipendiat utforskar frågor om identitet, kön och kommunikation genom installationer, fotografering och videofilm i både allmänna och privata utrymmen. Människors lika värde, mångfald och feminism utgör viktiga inspirationskällor för henne. Genom sina deltagande samfundsprojekt har Heidi Lunabba på ett tacknämligt sätt synliggjort, och gjort det möjligt för många fler att synliggöra, mångfaldsfrågor och minoriteter, står det i sti­pendiemotiveringen.

– I år var stipendiekommittén väldigt överens om vilka frågor vi ville lyfta: jämställdhet, tolerans och respekt för individen samt människors rätt till ett jämlikt bemötande. Stipendiaten Heidi Lunabbas samhällsmoderliga insats stöder detta, säger Andrea Hasselblatt, ordförande för Fredrika Runeberg-fondens stipendiekommitté.

I Fredrikakommittén ingår representanter för följande organisationer: Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

Fredrika Runebergs stipendiefond instiftades år 1986 av fil.dr Karin Allardt-Ekelund, den främsta kännaren av Fredrika Runebergs livsverk, inom ramen för Svenska kulturfonden, och har sedan dess utdelat ett årligt stipen­dium till personer som i Svenskfinland utfört en ”samhällsmoderlig gärning”. Fondens syfte är att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella ”sam­hällsmoderlighet” som var utmärkande för henne. Stipendier utdelas till förtjänta personer som arbetar i Fredrika Runebergs anda. Stipendiet utdelas årligen den 2 september i makarna Runebergs hem i Borgå.

Tidigare Fredrika Runeberg-stipendiater:

2015 Jeanette Björkqvist, journalist

2014 Gunvor Brettschneider, pol.mag. i samhällsvetenskaper

2013 Anne Salovaara-Kero, bloggare, regionkoordinator

2012 Hilkka Olkinuora, journalist, präst och författare

2011 Astrid Thors, riksdagsledamot, juris kandidat

2010 Gun Oker-Blom, fil.mag. MA

2009 Christina Lång, pol.mag.

2008 Elly Sigfrids, sacr.min.kand., hedersdoktor

2007 Maria Sundblom, fil.mag., teol.kand.

2006 Eva Biaudet, riksdagsledamot

2005 Marianne Käcko, Bul-An, barnträdgårdslärare

2004 Mirjam Kalland, docent, ped.dr

2003 Elsa Westerholm, författare

2002 Astrid Segersven, familjerådgivare

2001 Märta Tikkanen, författare

2000 Kristina och Fjalar Holmqvist

1999 Nytte Ekman, sjuksköterska, ordf. för Nada Hope r.f.

1998 Birgitta Boucht, författare

1997 Marianne Ivars, frilansjournalist

1996 Elisabeth Rehn, människorättsrapportör

1995 Merete Mazzarella, fil.dr

1994 Ebba Jacobsson, socionom

1993 Ann-Mari Häggman, fil.dr

1992 Yvonne Hoffman, författare

1991 Birgitta Vikström, lärare

1990 Paula Wilson, pol.mag.

1989 Ann-Charlotte Elo, barnträdgårdslärare

1988 Siv Their, fil.mag.

1987 Gisela Gästrin, med.lic.

Heidi Lunabba Fredrikastipendiat 2016

Foto: Emilia Nyberg