Tillbaka
26.8.16   (Redigerad 2.9.16)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Utbildningsseminariet 1.9 streamas i realtid på nätet

Svenska kulturfonden ordnar torsdagen den 1 september kl. 10-16 utbildningsseminariet Att läsa, räkna och begripa – att mäta, stödja och bemöta. Seminariet har väckt stort intresse och är fullsatt. Seminariet streamas live och intresserade kan följa med seminariet via Kulturfondens kanal på Youtube.

Följ seminariet live här.

Satya Brink – Feedback & Feedforward (1.6 MB).

Satya Brink – Verktygslåda (374 KB).

Eivor Sommardahl – Konsten att undervisa och lära sig (773 KB).

Talare på seminariet är bl.a. Satya Brink, Harry ”Hjallis” Harkimo och delegationens ordförande Ann-Luise Bertell.

På seminariet presenterar Satya Brink resultatet från ett projekt där hon följt med elevernas prestationer i matematik och modersmål från årskurs 5 till studentexamen i tolv finlandssvenska skolor i tolv olika kommuner i Svenskfinland. Brink har dragit slutsatsen att man genom riktade insatser kan minska på skillnader elever emellan. Då lärarna känner till elevernas inlärningsresultat, speciellt om resultatet är nedåtgående, kan lärarna ge individuellt stöd och på så sätt hjälpa eleverna att förbättra sina resultat. Satya Brink har också utvecklat verktyg som hjälper lärarna att stödja eleverna.

Projektet föregicks av ett pilotprojekt som genomfördes i tre skolor från tre olika kommuner. Eftersom resultaten från pilotprojektet var försiktigt positiva, ville Svenska kulturfondens styrelse finansiera ett större projekt. Ett liknande forskningsprojekt för elever som väljer yrkesutbildning efter grundskolan har startat under våren 2016.

PROGRAM

Plats: Europasalen, Malmgatan 16
Moderator: Veronica Granö-Suomalainen, utbildningsombudsman, Svenska kulturfonden

9.30 Kaffeservering

10.00 Välkommen!
Ann-Luise Bertell, delegationsordförande, Svenska kulturfonden

10.05 SAGOLIK

10.20 Feedback & Feedforward
Satya Brink, Ph.D.
Hur kan skolor strategiskt utnyttja ett nytt verktyg för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Resultat från tolv svenska skolor visar att kommuner, skolor och lärare kan bygga en strategi för att höja kunskapsnivån baserad på sin egen analys av existerande data.

11.15 PAUS

11.25 Idéer och inspiration från kommuner som deltagit i projektet

Borgå: Hur jämföra resultaten mellan finska och svenska skolor för att undanröja eventuella ojämlikheter?
Rikard Lindström, utbildningsdirektör
Cecilia Holmberg, speciallärare och ordförande för arbetsgruppen Skolspråk och läsning

Helsingfors: På vilket sätt kan man förbättra kunskapsnivån i modersmål och matematik genom att under en längre tid följa med elevers prestationer?
Magnus Westerlund, rektor för Gymnasiet Lärkan

Vasa: Hur kan lärare använda ett fullt urval av strategier i sin undervisning för att hjälpa eleven att nå sin fulla potential?
Birgitta Höglund, skoldirektör
Oskar Ros, ämneslärare i fysik, Borgaregatans skola

Diskussion

12.15 Lunch

13.15 Konsten att undervisa och lära sig.
Eivor Sommardahl, ledande språkvårdare, Institutet för de inhemska språken

13.45 Presentation av en verktygsback- ett hjälpmedel för skolorna att dela med sig av sina erfarenheter, framgångar och svårigheter med strategier i undervisningen.
Satya Brink, Ph.D.

14.15 Diskussion
leds av Fritjof Sahlström, professor, Åbo Akademi
Mikaela Romantschuk- Pietilä, Hem och Skola, verksamhetsledare.
Nicolas Kujala, förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Annette Kronholm-Cederberg, lärare, Topeliusgymnasiet
Gun Oker-Blom, direktör, Utbildningsstyrelsen

15.05 Paus

15.15 Alla elever är viktiga för Finland! Betydelsen att bli bemött och få stöd i skolan.
Harry Harkimo, riksdagsledamot (saml.) och företagare

15.45 Seminariet avslutas

Traktering och mingel

 

 

Utbildningsseminariet 1.9 streamas i realtid på nätet