Tillbaka
12.4.16   (Redigerad 22.4.16)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vårens utdelning och regionala pristagare

Svenska kulturfonden delar ut 16,7 miljoner euro i bidrag på basis av de ansökningar som lämnades in under den ordinarie ansökningstiden i november 2015.  Av 3 730 ansökningar beviljas 1 841 (49,4 procent av ansökningarna).  Av dessa 16,7 miljoner euro går 54,4 procent till konst och kultur, 13,3 procent till utbildning, 10,4 procent till forskning och vetenskap samt 21,9 procent till allmän finlandssvensk verksamhet (förbund, föreningar, medborgaraktiviteter etc.). De regionala fonderna inom Svenska kulturfonden står för sammanlagt 21 procent av utdelningen. Nylands svenska kulturfond delar ut 1,4 miljoner euro, Svenska Österbottens Kulturfond och Österbottens svenska kulturfond sammanlagt 1,4 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond 0,7 miljoner euro. I år beviljar Kulturfonden 68 arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar. Av dessa är 8 tvååriga och 60 ettåriga. Vårens utdelning utgör 50 procent av de 33,3 miljoner som Kulturfonden har till förfogande för utdelning under 2016. Den övriga utdelningen sker under året genom bidragsformer med fri ansökningstid och större strategiska understöd som beviljas av Kulturfondens styrelse.

 

Listor över alla beviljade bidrag finns på beviljade.kulturfonden.fi.

 

Kulturfondens regionala pristagare 2016

Nyland

Nylands svenska kulturfonds pris, 10 000 €

Maria Schulgin

rsz_maria_schulgin_5

Journalisten Maria Schulgin är en initiativrik och aktiv person som sätter stenar i rullning. Hon utnyttjar sin goda organisationsförmåga och sina många nätverk i alla de projekt hon engagerar sig i. Genom projekt som Lovisa historiska hus, Rosornas charm, Julhem, Öppna trädgårdar och Lovisa stenpark har hon ökat förståelsen för den historiska stadsmiljön och inspirerat invånarna till att öppna sina hem och trädgårdar. Människan och hennes trivsel är i centrum då hon skapar gränsöverskridande konst och kulturprojekt. Maria Schulgin berikar kulturlivet i Lovisa på ett betydande sätt.

 

Åboland

Åbolands svenska kulturfonds kulturpris, 10 000 €

Jan-Erik Andersson

rsz_jan_erik_andersson_6

Jan-Erik Andersson har under hela sin mångsidiga och långa karriär inom den professionella konsten visat ett unikt engagemang för samhället och individen. Han visar stor entusiasm i alla sina konstnärliga projekt, stora som små, oberoende av om det gäller lokala eller internationella projekt. Jan-Erik bjuder i sin konst på färger, former och budskap som gör vår vardag roligare. Trots sin lekfullhet är hans konst ändå alltid skarpsynt och betydelsefull ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Som all god konst är den i en ständig rörelse och alltid aktuell, vare sig den förmedlas genom publikationer, bildkonst, artiklar, performance eller skulpturer. Genom Jan-Eriks konst och engagemang blir världen lite bättre och gladare.

Meta och Ole Torvalds pris, 3 000 €

Utgivarföreningen Granskaren

rsz_granskaren_1

Utgivarföreningen Granskaren som ger ut Finsk Tidskrift är en mycket livskraftig förening. De aktiva inom föreningen och redaktionen har utvecklat och vitaliserat Finsk Tidskrift, som i år firar 140-årsjubileum och är en av Nordens äldsta tidskrifter. Den har utvecklats till en hybridtidskrift med kollegialt granskade vetenskapliga artiklar från en rad områden, men även essäer och recensioner samt de årliga litteraturöversikterna får plats. Tidskriften är också på väg att ta klivet in i den digitala tidsåldern. Granskaren rör sig i framkant och med sina årliga kulturseminarier erbjuder den en plattform för diskussion om angelägna ämnen. Under de senaste seminarierna har man diskuterat bland annat flyktingfrågan och universitetsväsendets utmaningar. Också enskilda temanummer kring olika forskningsområden har fått stor spridning, som t.ex. numret om flickforskning. Föreningen Granskaren lyckas på bästa sätt presentera tvärvetenskap i en anrik tidskrift.

 

Österbotten

Österbottens svenska kulturfonds pris, 10 000 €

Albert Braun

rsz_albert_braun_7

Som lärare vid yrkeshögskolan Novias utbildning i bildkonst har Albert Braun gett en lång rad av våra bästa bildkonstnärer en god bas för deras konstnärskap.  Enligt honom är visuell analys och kunskapsbaserad kritik självklara grundvalar för utövandet av bildkonst. Han har medverkat till att göra vår konst känd i ett internationellt sammanhang och själv bidragit med sin egen genomtänkta och konceptuellt rika konst. Han har skapat offentliga konstverk med stark laddning. Tack vare hans nätverk har en lång rad intressanta konstnärer besökt vår region och fått samarbeta med våra konstnärer. Inom den österbottniska bildkonsten kan man tala om tiden före och tiden efter Albert Braun.

Frans Henrikson-priset, 10 000 €

Börje Sidbäck

rsz_börje_sidbäck_7

Börje Sidbäck har under många år burit ett engagerat redaktörsansvar för otaliga lokalhistoriska dokumentationsprojekt i Sydösterbotten. Han har gjort en betydelsefull insats för den sydösterbottniska hembygden.

Rose-Maj och Levi Ulfvens pris, 10 000€

Humorgruppen KAJ (Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård)

rsz_kaj_3

Med språklig virtuositet lyfter KAJ fram sina österbottniska rötter humoristiskt, klarsynt och kärleksfullt. De finurliga produktionerna bär spår av revytradition, hembygdskänsla och musikalisk kreativitet. Deras popularitet i hela Svenskfinland visar att en stark men inkluderande lokalidentitet går hem i alla åldrar.

 

Regionala utdelningsfester
Denna vecka ordnas Svenska kulturfondens regionala utdelningsfester i Pargas, Grankulla och Närpes. På festerna delas de regionala priserna ut.
Övriga pristagare offentliggörs i samband med Kulturfondens centrala utdelningsfest 11.5 i Åbo.

 

Alla bilder är tagna av Tage Rönnqivst/Eva Lingon.

 

Vårens utdelning och regionala pristagare

Foto Tage Rönnqvist