Tillbaka
13.4.16   (Redigerad 22.4.16)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Åttondeklassister får närkontakt med konst

Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto ger alla Finlands åttondeklassister möjligheten att uppleva och utvärdera konst.  Projektet Taidetestaajat/Konsttestarna kör igång under jubileumsåret 2017 och erbjuder 200 000 ungdomar två kostnadsfria kulturbesök. Svenska kulturfonden deltar i finansieringen av det tvåspråkiga projektet med 1,2 miljoner euro.

Konsttestarna ger finländska ungdomar en chans att uppleva kultur av ett slag som många av dem kanske annars inte skulle komma i kontakt med. Tre årskullar åttondeklassister, det vill säga cirka 200 000 elever, får möjligheten till två förhandsplanerade besök på teater, museum, konsert eller opera. Det ena besöket görs inom den egna regionen och det andra i Helsingfors eller i en annan region. Projektet står för resekostnader och inträdesbiljetter. Totalkostnaden för projektet är 15–20 miljoner euro, beroende på hur många skolor som deltar. 12 000 finlandssvenska åttondeklassister berörs av projektet.

Projektet erbjuder mer än bara ett besök på en konstinstitution. Eleverna får på förhand ett material med information om föreställningen/utställningen, konstnärerna och konstformen. Under själva besöket får ungdomarna uppleva hur ett konstverk blir till, men också hur det är att jobba som konstnär och vad som händer innan en föreställning/utställning är klar. Eleverna bekantar sig med konsten/kulturformen tillsammans med sin klass och utvärderar sin upplevelse i sociala media, där de kan diskutera både med varandra och med konstutövarna. En målsättning är att få en uppfattning om hur ungdomar förhåller sig till konst och vilka verk som berör dem genom att medierna följer med och sprider ”konsttestarnas” åsikter och erfarenheter.

I en enkät som Kulttuurirahasto gjort framkom att man i många skolor har skurit ned på kulturbesöken under de senaste tio åren. Besöken görs också främst inom skolans närområde. Ordföranden Riikka Lindroos från Finlands rektorer rf anser att ojämlikheten mellan regionerna är ett växande problem bland unga. Enligt förfrågan skulle hela 97 % av rektorerna öka på kulturbesökens antal om kostnaderna skulle vara lägre. Genom projektet Konsttestarna kan man utjämna regionala ojämlikheter.

Det nationella nätverket för barnkulturcenter i Finland ansvarar för det praktiska genomförandet. Vilka konstinstitutioner ”konsttestarna” kan besöka fastställs senare. Konstinstitutionerna för läsåret 2017-2018 väljs i början av hösten 2016.

Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden har berett projektet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands kommunförbund och Finlands rektorer rf. Projektet ska motsvara den nya läroplanens målsättningar som betonar bl.a. ett temabaserat lärande och förverkligandet av planen för kulturfostran. Projektet är en del av programmet under Finlands 100-årsjubileum.

– Konsttestarna är ett projekt som alla parter vinner på. Eleverna, lärarna och konstinstitutionerna har alla glädje av projektet, säger Svenska kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

Projektet tangerar Kulturfondens båda kärnområden – kultur och utbildning.

– Genom projektet erbjuds alla åttondeklassister högklassiga kulturupplevelser och dessutom får konstinstitutionerna en möjlighet till kontakt och dialog med denna målgrupp som inte är självklar för dem, säger Kulturfondens projektombudsman Sonja Ollas-Airinen.

Åttondeklassister får närkontakt med konst