Tillbaka
29.2.16   (Redigerad 26.4.16)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hans Ruin-essätävlingen 2016

Den sjätte Hans Ruin-tävlingen är öppen för alla intresserade oberoende av hemort och ålder. Bidrag skall lämnas in senast 18.3.2016 

 

En god essä?

Essän är stilistiskt njutbar. Mer personlig än den ordinära vetenskapliga prosan, mer lärd än den rena skönlitteraturen och mer eftertänksam än den utpräglade journalistiken.

Regler:

Essän ska vara tidigare opublicerad och skriven på svenska. Essän kan omfatta ca 3-10 sidor, max 22 000 tecken (med blanksteg).

Pris:
1:a pris 4000 €
2:a pris 3000 €
3:e pris 2000 €

Tävlingen genomförs av Svenska kulturfonden i samarbete med de finlandssvenska kulturtidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid, Nya Argus och Presens.

Gör så här:

Sänd in ditt bidrag anonymt till:
”Hans Ruin-tävlingen”
Svenska kulturfonden
PB 439, 00101 Helsingfors

Bifoga dina kontaktuppgifter i ett skilt slutet kuvert.

Sista inlämningsdatum är 18.3.2016, poststämpel godkänns.

Bidragen bedöms av en jury och vinnarna offentliggörs den 17 juni 2016. De vinnande bidragen publiceras i den tidskrift som skribenten önskar (ange var du vill att din text ska ingå).

Tidskrifterna kan också, med skribentens samtycke, publicera övriga bidrag. Uppge därför i vilken eller vilka tidskrifter du vill att din essä eventuellt publiceras. Samtliga prisbelönta bidrag publiceras i bokform hösten 2016.

Textsamlingar med bidrag från tidigare tävlingar finns bland våra publikationer

Ofta ställda frågor:

Fråga: Har essätävlingen någon åldersgräns?

Svar: Nej, alla intresserade är välkomna att lämna in sitt bidrag.

Fråga: Jag undrar om essätävlingen endast är för finlandsvenskar?

Svar: Nej, alla som skriver på svenska kan delta.

Fråga: Kan man delta med flera bidrag?

Svar: Nej, alla intresserade att lämna in en essä var.

Fråga: När ordnas nästa essätävling?

Svar: Essätävlingen arrangeras vart tredje år. Tävlingen 2016 har deadline 18.3. Nästa tävling utlyses i oktober 2018.

Fråga: Om jag vinner, kan min essä publiceras var som helst?

Svar: Nej, de bästa essäerna publiceras i någon av följande: Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid, Nya Argus och Presens. Se www.tidskriftscentralen.fi om du inte är bekant med de finlandssvenska kulturtidskrifterna och har svårt att välja.

Fråga: Vem var Hans Ruin?

Svar: Författaren, filosofen Hans Ruin (1891–1980) verkade i både Finland och Sverige. Tävlingen som instiftades 2003 uppmärksammar hans fina essäistik. Närmare information, se t.ex. Biografiskt lexikon för Finland eller Filosofia.fi

Hans Ruin-essätävlingen 2016