Kultur på bibban

Vi beviljar bidrag för kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

Kultur på bibban-bidrag kan användas för:
• evenemang som författarkvällar och -samtal, pjäsläsning, bokcirklar och berättarkvällar
• föreställningar och konserter, t.ex. barnteater eller kammarmusik
• skapande verksamhet, t.ex. workshops, skrivarverkstäder
• klubbverksamhet med externa ledare
• övriga kulturprogram - ta gärna kontakt med oss och fråga om du är osäker ifall er idé passar Kultur på bibban!

Ansökan kan gälla antingen ett enskilt tillfälle eller en kortare serie med evenemang av samma typ, t.ex. författarkvällar eller en termin av klubbverksamhet med externa ledare. Ansökan kan däremot inte innehålla flera olika typer av program, t.ex. en konsert, tre författarsamtal och en barnteaterföreställning.

Exempel:
Vi ordnar författarsamtal varannan torsdag i september-november
För höstens sagoklubbar, totalt 10 träffar

Observera att biblioteket inte kan lämna in fler ansökningar om Kultur på bibban-bidrag innan den sista programpunkten är avslutad och bidraget är redovisat.

Vi har en jättebra idé för ett större projekt!
Om projektet innehåller flera olika element eller t.ex. är ett längre läsfrämjande projekt är det bättre att biblioteket gör en ansökan om projektbidrag i november. Mera information om novemberansökan hittar du här.

Kriterier

• Programmet ska ordnas i bibliotekets utrymmen, under eller utanför bibliotekets öppettider. (Gäller ej digitala program).
• Programmet ska vara gratis
• Programmet ska helt eller huvudsakligen vara på svenska
• Alla tidigare Kultur på bibban-bidrag ska vara redovisade när en ny ansökan görs
• Minst 20 % av kostnaderna för programmet ska finansieras på annat sätt än med Kultur på bibban-bidrag. Den egna finansieringsandelen kan bestå av bibliotekets egna medel och/eller bidrag från andra finansiärer.

Bidraget kan användas för:
• kulturarbetarens arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter
• kulturarbetarens resor och logi
• marknadsföring av programmet

Bidraget kan inte användas för:
• vanlig biblioteksverksamhet som lagstadgad utlånings- och informationsverksamhet
• bibliotekspersonalens lönekostnader
• kostnader för material, servering, utrustning (även för digital överföring) eller utrymmen

Summa

Högst 3 000 euro/år

Besked om beslut

Besked skickas inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Inom 12 månader från att bidraget har utbetalats. För att kunna få ett nytt bidrag krävs att redovisningen för föregående bidrag är godkänd.

Obs!

Ansökan måste göras av biblioteket. Enskilda sökande, t.ex. kulturarbetare, kan inte ansöka om Kultur på bibban-bidrag.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi