Tillbaka
8.12.23   (Redigerad 1.2.24)   |   Nyheter

Vad satsar vi på 2024?

Under 2024 kommer Kulturfonden att satsa strategiskt på skärgården.

Utbildning och kultur på svenska i Finland är vår grej. Men vad satsar vi extra mycket på under 2024? Läs vår verksamhetsplan här.

I verksamhetsplanen berättar vi främst om vår proaktiva verksamhet – ändamål som vi vill satsa mera på utöver vår årligen återkommande verksamhet och vår ordinarie utdelning som baseras på många testamenten och donationer till Svenska kulturfonden.

Bland de nya inslagen i vår proaktiva verksamhet 2024 hittar du bland annat satsningar på svenskspråkiga studiestigar och skärgården.

I verksamhetsplan kan du också läsa om Kulturfondens

  • ändamål, vision och uppdrag
  • strategiska mål för åren 2020–2025
  • pågående strategiska satsningar
  • strategiska satsningar som vi planerar

Vår verksamhetsplan är främst ett verktyg för tjänstemän och beslutsfattare. Med verksamhetsplanen vill vi inte styra våra sökandes verksamhet.

Vad satsar vi på 2024?