Tillbaka
5.9.23   |   Nyheter

Nya klassiker inom scen- och bildkonst

Oscar Hagen beviljades ett bidrag på 4 000 euro för Konstutställningen "Heligt Kött" som hålls på Makers Gallery i Vasa år 2024.

Ansökningsomgången för fonden Nya klassiker, som grundats av finska staten tillsammans med fyra stiftelser, är öppen 1–15 september. Både aktörer inom scenkonst som bildkonst kan söka om bidrag.

Fonden Nya klassiker har redan ett år på nacken och expanderar nu sitt stöd. Förutom att samfund inom scenkonst kan lämna in en ansökan så öppnar fonden nu även upp för aktörer inom bildkonstområdet. Ansökningstiden är öppen till och med den 15 september kl. 16:00 och ansökan lämnas in på Nya klassikers webbplats.

Vem kan söka?

Både aktörer inom scenkonst och bildkonst kan söka.

Inom scenkonst innebär det:

 • teatrar
 • dansgrupper
 • orkestrar
 • cirkusgrupper
 • och andra konstnärliga liveframträdanden vid en viss tidpunkt inför publik enligt 1§ i Lag om främjande av scenkonst

Inom bildkonst innebär det:

 • gallerier
 • artotek
 • övriga samfund som är registrerade i Finland och som idkar utställningsverksamhet och försäljning av verk till publiken

Om fonden Nya klassiker

Uudet klassikot – Nya klassiker är en fond som stöder förutsättningarna för arbete och tillväxt hos redan etablerade aktörer på konstfältet. Syftet är att förbättra konstens ställning, upprätthålla konstens betydelse i samhället och uppmuntra till en ökad livscykel och större publik för verken och produktionerna.

Fonden har grundats av Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med fyra stiftelser:

 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Svenska kulturfonden
 • Alfred Kordelinin säätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Nya klassiker inom scen- och bildkonst