Tillbaka
6.6.23   |   Nyheter

Våra bidrag till valkampanjer

Illustration: Nora Kitinmäki

Redovisningen av valfinansieringen pågår och frågan bevakas också av medierna. Är du nyfiken på hur Kulturfonden bidrar till valfinansieringen?

Vi stöder inte enskilda kandidater. Vårt bidrag för valfinansiering går i sin helhet till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland som sedan i sin tur stöder kandidater i allmänna val. För vårens val beviljade vi stiftelsen 150 000 euro att dela ut som valbidrag.

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland använder ansökningssystemet Rimbert® där kandidaterna lämnar in sin ansökan om bidrag för valkampanjen. På www.tvasprakiga.fi finns information om kriterierna och en förteckning över vem som beviljats bidrag.

I år beviljade vi också dessutom ett bidrag på 290 000 euro för stiftelsens reklamkampanj som lyfte fram värdet av att bo i ett tvåspråkigt land. Kampanjen riktade sig till svenskspråkiga, finskspråkiga och nyfinländare.

Är du fortfarande nyfiken på Kulturfondens finansiering av valarbete? Här hittar du alla våra beviljade bidrag till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Du får också gärna kontakta oss om du har frågor.

Våra bidrag till valkampanjer