Tillbaka
9.2.23   |   Evenemang

I år firar vi på stadsteatrarna

Bild: Studio Liikkuva/Maria Grönroos

Har du noterat att Världens lyckligaste land uppförs på stadsteatrarna i Helsingfors, Åbo och Vasa? Alltså scener som ofta ger plats för finskspråkiga föreställningar.

Svenska kulturfondens vårfester har ofta firats i svenska rum med långa traditioner. Det här är vi både stolta och glada över.

Hallå i Världens lyckligaste land

Under de senaste åren har vi samtidigt ansträngt oss litet extra för att göra det svenska synligt bland fler finskspråkiga. Vi har haft som mål att bidra till att skapa goda attityder mellan olika språkgrupper och att göra det lättare för finskspråkiga att tala svenska och för svenskspråkiga att tala finska. Vi har sedan 2018 delat ut nästan sju miljoner euro via vårt strategiska program Hallå! och fortsättningen Hallå Två som uppmuntrar människor att mötas över språkgränserna.

Våra Hallå-satsningar är de främsta orsakerna till att vi i år samlas i traditionellt finskspråkiga teaterhus till våra vårfester. Alltså på

  • Helsingfors stadsteater (Helsingin kaupunginteatteri) den 5 april,
  • Åbo Stadsteater (Turun Kaupunginteatteri) den 11 april och
  • Vasa stadsteater (Vaasan kaupunginteatteri) den 17 april.

Välkommen, tervetuloa, welcome, bienvenue

Vi vill synliggöra det svenska i stora traditionellt finskspråkiga kulturhus i tre stora tvåspråkiga städer. Vi vill göra föreställningen Världens lyckligaste land tillgänglig för en både svensk- och finskspråkig publik och vi hoppas på språköverskridande möten både under och efter föreställningarna.

Världens lyckligaste land är huvudsakligen på svenska. I föreställningen är musik, rörelse och de visuella intrycken i fokus, så Världens lyckligaste land passar fint för alla språkgrupper.

Fritt fram för språk

I ensemblen finns både svensk- och finskspråkiga artister och medarbetare. Produktionens språk är svenska, men alla är välkomna att under övningar tala sitt eget språk så länge ingen utesluts ur samtalen. Vid rekryteringen av ensemblen har varje persons kompetens varit avgörande, inte modersmål eller språktillhörighet.

Vill du vara med och fira på flera språk?

Anmäl dig nu till föreställningarna via anmalan.kulturfonden.fi.

I år firar vi på stadsteatrarna