Tillbaka
10.11.22   |   Nyheter

Nu behandlar vi de första SKAPA-ansökningarna

Vi har fått 18 SKAPA-ansökningar med god regional spridning. I oktober var första ansökningsomgången för vår strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland.

Idag är tillgänglighet och jämlikhet de största utmaningarna inom konstundervisningen på svenska i Finland. På många orter erbjuds endast ett fåtal konstämnen och många barn och unga får aldrig möjligheten att delta i konstundervisning på sin fritid. Ofta är undervisningen inte tillgänglig för dem som skulle behöva den mest.

Genom SKAPA-satsningen vill vi att många fler barn och unga ska få stöd för sin kreativitet, sina styrkor och utmaningar på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad. Vår satsning är samtidigt ett stöd för konstarterna i sig.

SKAPA-ansökningar i oktober 2022

I oktober fick vi 18 SKAPA-ansökningar med bred regional spridning. Bland projekten finns

  • utredningar,
  • kartläggningar,
  • förprojekt,
  • kommunala och regionala utvecklingsprojekt,
  • lärarutbildningar,
  • nätverk,
  • diskussionsforum,
  • fortbildningar och
  • idébanker.

Vi fick tolv kommunala ansökningar från nästan hela svenskspråkiga Österbotten, Åboland och Åland och Nyland.

SKAPA-ansökningarnas belopp

Den sammanlagda summan för de 18 SKAPA-ansökningarna i oktober är drygt tre miljoner euro. De ansökta beloppen varierade mellan 20 000 och 350 000 euro.

Vad händer nu?

I november läser och bereder våra ombudsmän alla ansökningar. Därefter behandlas ansökningarna av våra sakkunniga.

I mitten av december beslutar Kulturfondens styrelse om alla bidrag som vi beviljar utgående från de ansökningar som vi fick i oktober. Genast efter styrelsens möte mejlar vi besked till alla sökande. Bidragen kan lyftas från januari 2023.

Nu behandlar vi de första SKAPA-ansökningarna