Tillbaka
4.11.22   |   Nyheter

Kulturfonden belönar lokala eldsjälar

På svenska dagen belönar Svenska kulturfonden personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. I år får skådespelaren Riko Eklundh det åboländska svenska dagen-priset, illustratören, speldesignern och bildkonstläraren Ludwig Sandbackadet österbottniska priset och lektorn i historia och samhällslära Jan-Erik Till det nyländska.

Svenska kulturfondens svenska dagen-pris är på 5 000 euro vardera. I varje region utses en pristagare.

Åbolands svenska kulturfonds svenska dagen-pris

Skådespelaren Riko Eklundh

På ett rikt och inspirerande språk delar Riko Eklundh frikostigt och med stor värme med sig av sina upplevelser och berättelser. Sedan 1991 har han i Nils Henrik Pinellos skepnad levandegjort historien på de populära rundvandringarna på Åbo Svenska Teater. Under pandemin blev hans Facebook-inlägg med presentationer av historien kring gamla föremål mycket populära.

Riko Eklundh har sitt andra hem ute på Sandholm i Åbolands yttersta skärgård och han är en varm förespråkare för den åboländska skärgårdskulturen. I över tjugo år har han genom evenemanget Sommarsång på Nötö bjudit skärgårdsborna på musikupplevelser i regionens skärgårdskapell.

Riko Eklundh. Bild: Marcus Weckman

Österbottens svenska kulturfonds svenska dagen-pris

Illustratören, speldesignern och bildkonstläraren Ludwig Sandbacka

Ludwig Sandbacka skapar berättelser genom både sina texter och sina bilder. Sin stora talang som historieberättare får han utlopp för som pjäsförfattare för Korsholms teater. Förutom i de spel han varit med om att utveckla syns hans personliga stil på allt från bibliotekskort till teaterplanscher, bokomslag och scenografi. Med sitt varma engagemang för ungdomar och det österbottniska föreningslivet är han en tillgång för hela bygden.

Ludwig Sandbacka. Bild: Frank Unger

Nylands svenska kulturfonds svenska dagen-pris

Lektorn i historia och samhällslära Jan-Erik Till

I över trettio år har Jan-Erik Till varit lärare i historia och samhällslära i Karis högstadium och Karis-Billnäs gymnasium. Han arbetar elevcentrerat och aktiverande och inspirerar sina studerande till kritiskt tänkande. Genom det lokalhistoriska projektet Karis förr visar han sina elever att man måste känna sin historia för att förstå nutiden och behärska framtiden. Genom de böcker om Karis under 1900-talet som getts ut inom projektet blir lokalhistorien bekant och intressant för Karisbor i alla åldrar.

Jan-Erik Till. Bild: Nina Ahtola

Svenska dagen-pristagarna utses av Kulturfondens regionala direktioner. Direktionernas medlemmar presenteras här.

***

Noggrannare information, intervjuförfrågningar och bilder:

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kuturfonden.fi

Kulturfonden belönar lokala eldsjälar