Tillbaka
1.11.22   |   Nyheter

Nu är den första utdelningen ur fonden Nya klassiker klar

Foto: Aleksandr Belenkij

Över 30 bidrag går till teater, dans, musik och cirkus. Den nya fonden uppmuntrar aktörer att öka produktionernas livslängd och höja publiksiffrorna.

I september 2022 kunde samfund inom scenkonst första gången någonsin söka bidrag från fonden Nya klassiker. Sammanlagt lämnades 54 ansökningar in. En konstnärlig expertgrupp bedömde först ansökningarna och därefter behandlades de i en kommitté med representanter för staten och de grundande stiftelserna. Nya klassiker-bidrag beviljades till 31 samfund.

”Antalet beviljade bidrag kan verka stort – särskilt då man jämför med andra bidrag som kanske bara beviljas var tionde sökande”, säger fondens sekreterare Veli-Markus Tapio. ”Kommittén ville både brett och synligt stödja verksamhet som motsvarar målsättningarna med bidragen och samtidigt uppmuntra framtida sökande att vara tillräckligt ambitiösa. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid produktionernas livskraft och ekonomiska hållbarhet.”

Antalet sökande motsvarar mer än en fjärdedel av alla potentiella sökande – alltså de cirka 180 samfund inom scenkonst som får verksamhetsbidrag av Taike. De sökande förutsattes dessutom samarbeta med åtminstone en scenkonstaktör eller ett museum som får statsandelar (så kallade vos) eller en nationell konstinstitution.

Bidragen går till projekt med varierande innehåll – från knatteteater till performativa konstinstallationer och från samtida dockteater till nya soarétraditioner. Många projekt kombinerar kreativt olika konstarter.

Nya klassiker-bidragen har ett särdrag – de beviljas i två faser. Utöver bidragens grunddel, som utbetalas genast, har bidragstagarna också rätt till en tilläggsfinansiering som betalas ut senare och baserar sig på biljettintäkterna. Då båda delarna beaktas uppgår summan för de bidrag som nu beviljats till ungefär tre miljoner euro under fem år.

Uudet klassikot – Nya klassiker är en ny fond som stöder etablerade konstaktörers förutsättningar att verka och växa. Syftet är att förbättra konstens ställning och bevara dess samhälleliga betydelse. Genom att uppmuntra till nya samarbeten som går utanför de etablerade finansieringsformerna ska fonden öka verkens och produktionernas livslängd, publiksiffror, spridning och göra dem kända.

Stiftelsen är grundad av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med fyra stiftelser: Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö och Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Fonden Uudet klassikot – Nya klassiker har en egen hemsida som du hittar här.

Nya klassiker-bidragen går till:

 • Cirko – Centrum för nycirkus: För att sysselsätta cirkuskonstnärer i Cirkos och Svenska Teaterns samproduktion av Ronja Rövardotter under 2023-2024.
 • Scenkonstandelslaget Kaukasus: En performativ installation som behandlar klimatkrisen ur ett blåbärs perspektiv; i samarbete med stadsmuseerna och stadsorkestern.
 • Flow ry: Det engagerande, platsbundna och tvärkonstnärliga verket ”Vihreät Niityt” samarbete mellan Flow Productions och Uleåborgs Teater.
 • Folk Extreme: ”Käärmeenpääntallaajat” – produktion och marknadsföring av ett nytt engagerande verk samt besök på teatrarnas stora scener.
 • Frigg Oy: Folkmusikgruppen Friggs solistbesök vid finländska orkestrar 2023-2025.
 • Greta tuotanto Oy: Turné med musikteaterföreställningen ”Brechtiä jokanaiselle”.
 • Guardia nueva orkesteriyhdistys ry: En konstnärlig helhetsupplevelse där argentinsk-finländsk tango och samtida dans möts. Föreställningar på ett tiotal orter i Finland.
 • Kinetic Orchesta: Utveckling av en turnémodell för Tanssin suuri näyttämö i samproduktion mellan två vos-aktörer och en fri scenkonstgrupp.
 • KokoTeatteri ry: Förberedelser för och förverkligande av en turnéversion av KokoTeatteris ”Norminäytelmä”, första samarbetpartner och spelplats är Tampereen Teatteri.
 • Kulturföreningen Ensemble Nylandia ry, Kaupunkibarokki: Barockkollektivet Ensemble Nylandia och stadsorkestrarna förenar krafter och kunskap genom konsertsamarbeten på många håll i Finland.
 • Nomadi ry: Alpo Aaltokoski Companys, Oulu Sinfonias och Jojo Oulun tanssin keskus samproduktion av Leevi Madetojas balettpantomim ”Okon Fuoko”.
 • Dockteaterkonstnärsföreningen Aura of Puppets ry: ”Nykynukketeatterin helmiä”, en skräddarsydd föreställningsserie med fyra verk gör dockteateruttryckets rikedom bekant.
 • Oblivia rf: ”Pleasure” – ett experimentellt musikteaterverk och en finsk-tysk samproduktion.
 • Opera BOX ry: Opera BOXs produktioner 2022, Stefan Lindgrens ”In transit”, Antonio Vivaldis ”Ottone in Villa” och Tuomas Kantelinens ”Viola ja Valkoparrat”.
 • Pohjoinen Liike ry – Nordisk Rörelse rf: Förverkligande av föreställningen ”Pelirakenteisen Valvojat” tillsammans med Kansallisteatteri i Helsingfors sommaren 2023 och i andra städer 2024-2025.
 • Routa – Kajaanin tanssin edistämisyhdistys ry: En ny tolkning av Minna Canths litteraturklassiker ”Anna Liisa” förverkligas genom samtida dans och teater.
 • Operaföreningen Saaristo: Sallinens opera ”Det röda strecket” i en samproduktion mellan Saaristo-operan, Turun Kaupunginteatteri och Åbo filharmoniska orkester.
 • Saimaan Teatteri ry: Verket “Ilta Saimaalla” som förnyar soarétraditionen, ett samarbete med Lappeenrannan kaupunginteatteri.
 • Sirkus Supiainen: Joensuun taidemuseo Onnis ja Sirkus Supiainens samarbete kring skapandet av en konstnärlig helhet i gränslandet mellan en konstutställning och cirkuskonsten.
 • Sivuun Ensemble ry: ”Silentopia” – rituella verk av konstnärer och forskare för scenen och omgivningen.
 • Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry: Lapin Kamariorkesteris och Hiljaisuus ry:s samproduktion av en konserthelhet som skapas kring ett nytt mångkonstnärligt tonverk.
 • Tanssiryhmä Off/Balance ry: Det mångkonstnärliga verket ”Hiljaista iloa” på Jyväskylän kaupunginteatteris stora scen.
 • Teaterföreningen Blaue Frau rf: Ett hybridprojekt som består av en filmad mockumentär och en live-föreställning, i samarbete med Five Corners Production och Svenska yle.
 • Teatteri Avoimien Ovien kannatusyhdistys ry: Episodskådespelet ”Talvisota” i ett finsk-rysk-ukrainskt samarbete.
 • Teatteri ILMI Ö: Teaterföreställningen och verkstaden ”Metsämosaiikki” för spädbarn och barn i lekåldern, en samarbetsturné mellan tre teatrar.
 • Teatteri Metamorfoosi: Coproduction gathering four theatres to put on stage the play ”Anatomy of a suicide” by A. Birch.
 • Teatteri Telakka ry: ”Kajastus” – en kväll med kroppslig poesi, en musikteaterföreställning i gränslandet mellan poesi och dans, som samproduktion av två teatrar.
 • Tehdas Teatteri: ”Sukupuuttoparatiisi” – en föreställningsturné med en samtida dockteater om barnlöshetens fruktbarhet.
 • Todellisuuden tutkimuskeskus: ”Voye” – en föreställning som med hjälp av ordlös kroppslig kommunikation vidgar synen på evenemangsrummet.
 • Urbaanin Taidetanssin Tuki ry: En nypremiär för verken ”Camouflage” och ”Cosmic Latte” – förberedelser och föreställningar under 2023-2024.
 • W A U H A U S ry: WAUHAUS, Espoon kaupunginteatteris och kammarorkestern Avantis samproduktion av Pipsa Lonkas pjäs ”Neljän päivän läheisyys”.
Nu är den första utdelningen ur fonden Nya klassiker klar