Tillbaka
28.10.22   (Redigerad 2.11.22)   |   Nyheter

Kolumn är knepigt – här är fyra unga och kloka som kan

Unga talangen Sofia Parland från Helsingfors vinner årets kolumntävling Argh? – en skrivartävling för unga som har något på hjärtat. Parlands ”finstämda och melankoliska mästerverk” gjorde stort intryck på juryn.

Tävlingen, som i år samlade 108 bidrag, är öppen för studerande vid gymnasier och yrkesskolor.

Juryn konstaterar i sitt utlåtande om tävlingen:

I […] kolumntävlingen deltog rekordmånga bidrag varav en påfallande del denna gång höll en hög kvalitet. Återkommande teman var, såsom tidigare år, prestationskraven som ställs på denna generation, unga kvinnors identitet och rättigheter, utseendenormer och utanförskap av olika slag. I år kunde juryn också notera att flera bidrag än tidigare tog sig an kritik mot skolsystemet i olika former, transtematiken, samt kriget i Ukraina.


Juryns motiveringar

Första pris

Sofia Parland, Mattlidens gymnasium

Det händer igen

Ett finstämt och melankoliskt mästerverk om att stå mellan det pågående kriget i Ukraina och tryggheten i Finland och samtidigt längta efter en kartonglåda som blev kvar bakom den ryska järnridån. Skribenten uppvisar prov på en sällsynt avancerad stilistisk talang som närmast kan kategoriseras som unik. Det är med djup och enig röst juryn manar denna talangfulla skribent att fortsätta skriva.
Klicka här för att läsa kolumnen.

Läs Sofia Parlands kolumn:

Andra pris

Tilda Cederberg, Vasa övningsskolas gymnasium

Att vara ett träd bland träden

Skribenten lyckas med sin starka inledning omedelbart fånga läsaren. Beskrivningen av maktlösheten kring begravningen känns äkta, liksom en persons olika identiteter. Texten är uppbyggd via metaforer på ett genomtänkt sätt via livets trädgård. Juryn tyckte att tävlingsbidraget behöver läsas mer än en gång för att de olika nyanserna och tolkningsmönstren ska kunna uppfattas. En mogen text.

Läs Tilda Cederbergs kolumn:

Tredje pris

Amélie Davidsson, Katedralskolan i Åbo

Snickarbältet som studiehandledare

En underbart målande beskrivning av hur en passion för ett yrke föds. Texten har en detaljrikedom som gör att det känns som att den innehåller ett helt liv. Författaren tar sig an normkritik på ett betydligt mera handgripligt sätt än många andra. Ofta blir dessa texter överfulla med jargong, men i den här kolumnen är det författaren själv och snickarbältet som beskriver vår värld. En uppiggande och motiverande berättelse.

Läs Amélie Davidssons kolumn:

Hedersomnämnande

Ajla Besic, Närpes gymnasium

De efterlämnade skärvorna

Här lyckas författaren verkligen med att skapa en drabbande skildring av krigets fasor. På ett personligt och genuint sätt blir det tydligt hur rädslan kan arta sig och varför kampen måste fortsätta. Texten är både rakt på sak och sakta krypande på en och samma gång, vilket är svårt att åstadkomma. Denna kolumn ger prov på stor insikt och begåvning.

Läs Ajla Besics kolumn:


Prisutdelning på Helsingfors bokmässa

Pristagarna belönas på Helsingfors bokmässa fredagen den 28 oktober kl. 12.30 på scenen Fiskehamnen. Samtidigt uppmärksammas också vinnarna i novelltävlingen VAD HÄNDER? som ordnas av Svenska modersmålslärarföreningen i samarbete med Lisi Wahls stiftelse.

Om kolumntävlingen Argh?

  • Svenska modersmålslärarföreningen i Finland arrangerar kolumntävlingen Argh? med bidrag från Svenska kulturfonden.
  • I år ordnades tävlingen för tionde gången. Jubileet firas med utgivningen av antologin ”Men jag tycker…” som lanseras på bokmässan.
  • Tävlingen är öppen för alla studerande i svenskspråkiga gymnasier i Finland och motsvarande åldersgrupp inom yrkesutbildningen kunde delta.
  • Uppdraget är att skriva en kolumn på högst 3 000 tecken. Ämnet får skribenterna välja fritt.
  • Första pris är en resa för två personer till en valfri nordisk huvudstad. Andra och tredje pris är en pekplatta laddad med skönlitteratur.
  • De vinnande kolumnerna publiceras här under fredag morgon.

Juryn bestod i år av

  • journalisten Jeanette Björkqvist
  • författaren och komikern Alfred Backa
  • lektorn i historia och samhällskunskap Petter Wallenius

Pressmeddelande, 27.10.2022

Noggrannare information

Katarina von Numers-Ekman
ombudsman, utbildning
katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi
tfn 050 360 7436

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
tfn 040 595 0817

Kolumn är knepigt – här är fyra unga och kloka som kan

Från höger till vänster på bilden står Sofia Parland, Tilda Cederberg, Amélie Davidsson och Ajla Besic.