Tillbaka
28.10.22   |   Nyheter

Edith Hammar får Stella Parlands pris

Bildkonstnären och serietecknaren Edith Hammar töjer på normer och backar inte i sina idéer. På fredagen belönas hen med Stella Parlands pris på 7 000 euro.

Edith Hammar är bildkonstnär, serietecknare och nu också Stella Parland-pristagare.

Hens debutbok, den grafiska romanen Homo Line, utkom på Förlaget M hösten 2020 och nominerades för Serie-Finlandiapriset 2021. Sedan dess har flera av Hammars nyare serier publicerats på Förlagets innehållssida FRLGT.

Edith Hammar är född 1992 och har studerat vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Nu bor och verkar Edith Hammar i Helsingfors.

I Svenska kulturfondens prismotivering konstateras:

Edith Hammar skrider med hjälp av humorn över gränser från det ytliga till det djupa, töjer på strama normer och i teckningarna ses finurliga sätt att kombinera det finska med det svenska, också det språkliga”, konstaterar Svenska kulturfonden.

Teckningarna är välgjorda, har karaktär och bjuder till lek där det normala vardagliga utmanas lättjefullt och samtidigt barskt, det kommer an på läsaren. Hammar är stark i sin konst och verkar inte backa i sina idéer.

Prisöverräckning på Helsingfors bokmässa

Edith Hammar får Stella Parlands pris på Helsingfors bokmässa, scenen Fiskehamnen, fredagen den 28 oktober kl. 13.30. Samtidigt belönar Förlaget M årets Vanessapristagare.

Om Stella Parlands pris

  • Stella Parland (1974 – 2015) var en prisbelönad finlandssvensk författare och teaterkritiker.
  • Stella Parlands pris har delats ut vart tredje år sedan 2016.
  • Prissumman kommer ur Stella Parlands minnesfond.
  • Kulturfonden utser pristagaren i samråd med Stella Parlands familj.
  • År 2019 gick Stella Parlands pris till serietecknaren och illustratören Filippa Hella.

Enligt testamentet ska avkastningen ur Stella Parlands fond användas för
ett pris till en konstnär eller en grupp konstnärer för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet, till sin karaktär gränsöverskridande med avseende på språk, kultur eller genre och i en anda av humanism, öppenhet och gärna humor eller med anknytning till italiensk kultur. Pristagaren eller pristagarna ska gärna vara verksamma inom teater eller litteratur”.

***

Pressmeddelande 28.10.2022

Noggrannare information

Åsa Juslin
ledande ombudsman, kultur
asa.juslin(at)kulturfonden.fi
tfn 050 325 0825

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
tfn 040 595 0817

Edith Hammar får Stella Parlands pris

Edith Hammar, fotograf: Niklas Sandström / Förlaget