Tillbaka
18.3.22   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden delar ut över 3 miljoner euro till lokala aktörer

Kulturfondens regionala ombudsmän: Åsa Rosenberg (Åboland), Matts Blomqvist (Nyland) och Martin Enroth (Österbotten). Bild: Eva Persson

Kulturfonden fördelar nästan 3,4 miljoner euro av vårens sammanlagda utdelning på cirka 22 miljoner euro lokalt i Nyland, Åboland och Österbotten. Många bidrag går till tvärkonstnärliga projekt och projekt där artificiell intelligens och natur möter konst.

Du hittar alla beviljade bidrag på vår webbplats beviljade.kulturfonden.fi.

Coronakrisen och klimatfrågan syns i bidragen

Av drygt 2 800 ansökningar i november behandlades ungefär 1 500 i Kulturfondens regionala direktioner. De regionala direktionerna i Nyland, Åboland och Österbotten fungerar som sakkunniga i ansökningar med stark regional förankring. Kulturfondens styrelse tog beslut om alla ansökningar.

Också inom den övriga utdelningen finns många bidrag till projekt som har stor betydelse lokalt.

I år syns naturen i flera konstprojekt och också klimatfrågor engagerar.

– Konstnärerna tar med element från naturen i sina projekt och i flera projekt skapas konstupplevelserna i naturen, säger Åsa Rosenberg, ombudsman i Åboland och på Åland.

En annan trend bland projekten är folkmusik. 

–  I alla regioner har folkmusik och folkdans ett uppsving. Vi stöder, förutom traditionella folkdanslag och etablerade projekt som Lirarna, både enskilda musiker och arbetsgrupper som spelar folkmusik och ordnar festivaler, säger Martin Enroth, ombudsman i Österbotten.

Läskunnighet och läsfrämjande projekt fortsätter att vara viktiga bland Kulturfondens bidragsmottagare.

– Läsfrämjande projekt är viktiga i en tid med stort informationsflöde. Idag måste man kunna ta till sig text i flera olika kanaler och genrer, säger Martin Enroth.

Redan ifjol fanns en framtidstro på tiden efter coronakrisen. I år har lokala aktörer tagit fram konkreta planer för hur verksamheten ska fortsätta i det nya normala.

– Det är glädjande att man på kulturfältet siktar framåt efter två utmanande år, säger Matts Blomqvist, ombudsman i Nyland.

Nytt för i år – allmän respons till sökande

Nytt för i år är att alla sökande i sitt beskedsmejl får ta del av respons från Kulturfonden. Responsen om trender och statistik är på en allmän nivå. Alla som ansökt om bidrag inom ett område får samma respons.

Åbolands svenska kulturfond

Åbolands svenska kulturfond delar ut cirka 0,7 miljoner euro till 171 sökande. Totalt 305 ansökningar behandlades i ÅSK.

I Åboland återupptar många aktörer sin traditionella verksamhet efter coronapandemin. Många väljer ändå att hålla kvar de digitala elementen.

– I Åboland och på Åland är de fysiska avstånden långa. Det är ett bra komplement för den mer traditionella verksamheten att också utnyttja digitala möjligheter, säger Åsa Rosenberg.

I år får många aktörer inom dans bidrag i Åboland och på Åland. Barn och unga får uppleva dansen som konstform.

– Flera dansprojekt behandlar viktiga teman som psykisk ohälsa, demens och teckenspråk, säger Rosenberg.

Också samarbeten är fortsatt viktiga för de åboländska aktörerna. Jazzfestivalerna i Åboland satsar på ett stort och omfattande samarbetsprojekt.

Några exempel på bidrag ur ÅSK:

 • Verket Algsafari blir en del helheten Hidden diversity av Fern Orchestra. Arbetsgruppen Safari får 8 000 euro för att förverkliga ett tredelat tvärvetenskapligt projekt där konst möter vetenskap.  
 • Konsten möter stilla stunder i skärgårdens kyrkor. Arbetsgrupp med Miira Sipola får 8 000 euro för ett konstprojekt i två delar.
 • KultAd får 5 000 euro för utomhusutställningen Barfotastigen i Korpo.
 • Alla sjundeklassare får under nästa år bekanta sig med strömmingen inom lektioner i biologi och huslig ekonomi. Åbolands Fiskarförbund får 3 000 euro för sitt pedagogiska projekt Strömmingen i fokus på Kimitoön.
 • Konstnären Jarl Hohenthal får 4 000 euro för att skapa experimentella glasskulpturer på ön Vänoxa i Åbolands skärgård.
 • Marika Markström får 5 000 euro för det tvärkonstnärliga projektet XENOBIO som genom måleri, skulptur, ljud, ljus och text utforskar den ökande mängden gifter i relation till girighet och genetik samt deras vittomfattande följder.
 • Trots att människan slutar prata, kan konst fortfarande beröra. Arbetsgrupp Ugglan får 3 000 euro för en dansfilm med dokumentära element om en familj som drabbas av Alzheimer.
 • Ida Jonsson får 3 000 euro för att utveckla en skulpturserie om ogräs på Åland och Finland.
 • Åländska kvinnors förhållande till vatten och hav dokumenteras i bilder. Arbetsgruppen Women seas får 3 000 euro för en fotoutställning med musik och rörligt innehåll.
 • Pargas svenska gymnasium får 4 000 euro för att arrangera en tvåspråkig entreprenörstävling i Nagu.
 • Föreningen Multiculti får 3 500 euro för att ordna högklassiga kulturevenemang för nagubor och andra skärgårdsbor på ett hållbart sätt.

Nylands svenska kulturfond

Nylands svenska kulturfond (NSK) delar ut nästan 1,6 miljoner euro till 336 aktörer. Totalt 644 ansökningar behandlades av NSK.

Tvärkonstnärliga projekt är en trend i Nyland.  

– Nytt år för i år är att flera projekt inkluderar artificiell intelligens och algoritmer i konstskapande, säger Matts Blomqvist.  

Några exempel på bidrag ur NSK:

 • Vad händer om man kombinerar sångtraditioner med artificiell intelligens? Projektet Sånger från kusliga dalen får 3 000 euro för att skapa ny musik och ge ut en skiva.
 • Arbetsgruppen Ginman & Moilanen med Guđjónsdottir får 12 000 euro för scenverket Re-imagining Duet #1. I scenverket skapas tre dansduetter.
 • Skulptören Hans-Christian Berg får 10 000 euro för en utställning av sina skulpturer och optiska installationer.
 • Minna Nyberg får 8 000 euro för gestik- och musikspel 2023.
 • Inom projektet Börja utforska ditt kulturarv skapas ett verktygspaket för skolor. Västnyländska Kultursamfundet rf får 10 000 euro.
 • Elever, lärare och föräldrar ska bli bättre på mediefostran. Smedsby Hem och Skola rf får 1 500 euro för att arrangera ett evenemang och för att förstärka samarbetet mellan skolan och hemmen.
 • Vad händer om man gestalar ett musikalbum som ett webbläsarspel? Emilia May Wingren får 8 000 euro för ett interaktivt musikalbum.
 • Djur ser den omgivande världen på ett annat sätt än vi. Rita Leppiniemi får 6 000 euro för att skapa en interaktiv app om djurens visuella perception.
 • Föreningen United Diaspora ry får 10 000 euro för sitt integrationsbefrämjande kulturprojekt. Målsättningen är att etablera kontakter mellan ursprungsfinländare och invandrare under 2022.

Österbottens svenska kulturfond

Österbottens svenska kulturfond delar ut cirka1,1 miljoner euro till 324 sökande. Den österbottniska direktionen behandlade totalt 554 ansökningar. 

Också i år får många bra projekt inom skön- och facklitteratur och poesi bidrag i Österbotten.

– Litteraturföreningarna bidrar till att lyfta den österbottniska litteraturens kvalitet och status – både nationellt och internationellt. Det här ett viktigt arbete som Kulturfonden gärna stöder, säger Enroth.

De flesta österbottniska körer ser nu framåt mot nya konserter och projekt.

Här är några exempel på bidrag ur ÖSK:

 • Barn i Karleby får snart gå i hantverksskola. Taito Keski-Pohjanmaa får 6 000 euro för utbildningen.
 • Jakobstads Gymnastikförening får 2 000 euro för en dansföreställning. 
 • Det blir en sommarkonsert med finlandssvenska operasångare vid Ivars gård i Närpes. Ivars Gårds Kulturhistoriska förening får 3 000 euro för konserten.
 • En ny festival för folk- och världsmusik planeras i Jakobstadsregionen. Arbetsgruppen OFF2022 får 10 000 euro.
 • Duon HAV får 7 265 euro för en konsertturné i Finland med nyskriven musik om miljöfrågor.
 • Barn och unga ska involveras i klimatarbetet i Korsholms kommun. Projektet Hack the Climate vid Korsholms kommun får 6 000 euro. 
 • Mästarkursprojektet Quatro musica vid Kuula-institutet får 7 000 euro. 
 • Kristinestads gymnasium får 5 000 euro för ett projekt med målsättningen att skapa förståelse för den finska och svenska kulturen i Finland.

***

Svenska kulturfonden
Pressmeddelande, publiceringsfritt den 18 mars 2022

Kulturfonden delar ut över 3 miljoner euro till lokala aktörer