Tillbaka
27.1.22   (Redigerad 7.2.22)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Ordkonst intresserar, men nu behövs pedagogutbildning och statliga pengar

Monica Martens-Seppelin har gjort utredningen Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält. Bild: Laura Mendelin

Mycket bra börjar med ordkonst. Ordkonst – kreativt skrivande och berättande – är ett av nio ämnen inom den grundläggande konstundervisningen i Finland. Kanske också ett av de mest förbisedda konstämnena.

Inom ordkonst är finansieringen svajig, strukturerna är luddiga och en utbildning för pedagoger saknas.

De slutsatserna drar Monica Martens-Seppelin i sin färska utredning Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält som hon gjort på uppdrag av Svenska kulturfonden.

Martens-Seppelin säger att ordkonsten har en förvånande svag ställning i Svenskfinland. När läs- och skrivfärdigheterna blir sämre borde väl ett ämne som bygger på språkanvändning, litteratur och berättande stå högt i kurs?

– Många barn och unga är vana att läsa korta vardagliga meddelanden, men behöver hjälp för att komma igång med den fördjupade läsningen, den som behövs för inlärning och för att förstå längre texter. Här spelar skönlitteratur en viktig roll, och i förlängningen också ordkonsten, säger Martens Seppelin.

Illustration: Maria Sann

Inom ordkonst är fokus på att locka unga till läsning via lek och upplevelser; man jobbar metodiskt och kreativt med att väcka intresset för litteratur, läsa, skapa och skriva berättelser tillsammans, uttrycka sig och som bonus få ett bättre språk och en bättre läsförståelse.

Att ordkonsten ändå inte är särskilt utbredd beror enligt Monica Martens-Seppelin främst på den statliga finansieringen. Eller snarare bristen på den.

– Idag får endast en finskspråkig ordkonstskola statsandelar enligt undervisningstimme, de andra finansieras med andra offentliga medel eller av kommuner, fonder och stiftelser. På gräsrotsnivå finns bra aktörer, men utan pålitlig finansiering är det svårt att skapa strukturer, hitta hugade utbildningsanordnare och engagera lärare. Många kommuner och regioner väljer helt enkelt att inte ordna ordkonstundervisning, säger Martens Seppelin.

Den andra stora utmaningen är avsaknaden av en utbildning för ordkonstpedagoger.

– Inom alla andra ämnen i grundläggande konstundervisning finns en utbildningsväg för pedagoger. Inom ordkonst saknas den både på svenska och finska. Under de senaste åren har lärare, litteraturvetare, scenkonstpedagoger och bibliotekarier deltagit i en ordkonstfortbildning som ordnas på svenska, men en regelrätt utbildning behövs definitivt.

Illustration: Maria Sann

Hur ska man då råda bot på bristen på pedagogutbildning och i förlängningen bristen på ordkonstundervisning? Martens-Seppelin har jämfört olika modeller för hur ordkonstpedagoger kunde utbildas och fortbildas.

– Jag föreslår att Åbo Akademi borde ordna en utbildning för ordkonstpedagoger. Här finns ett stort utbud av både ämnesstudier och forskning inom litteraturvetenskap, svenska språket och pedagogik – ordkonstens tre nyckelområden. Dessutom har ÅA fokus på barn- och ungdomslitteratur. Yrkeshögskolan Novia utbildar å sin sida redan både scenkonst- och musikpedagoger, så här kunde man hitta synergier inom en yrkeshögskoleutbildning för ordkonstpedagoger.

En utbildningsmodell kunde vara att ordna fristående behörighetsgivande pedagogiska studier för ordkonstlärare. Ett långsiktigt mål borde vara en magisterutbildning med fokus på kreativt skrivande, litteratur och ordkonstpedagogik.

– Jag hoppas att förslagen faller i god jord inom Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, men viktigast av allt är ändå att undervisnings- och kulturministeriet reagerar. Utan statlig finansiering är det svårt att skapa rättvisa och långsiktiga lösningar.

***

Svenska kulturfonden
Torsdagen den 27 januari 2022
Pressmeddelande – får fritt publiceras

Noggrannare information

Monica Martens-Seppelin presenterar sin utredning på Kulturfondens webbseminarium fredagen den 28 januari kl. 14.30-15.45. Sändningen är öppen för alla. Läs mera om seminariet och bekanta dig med utredningen. Vill du se sändningen i efterhand? Du hittar den på Kulturfondens Youtube-kanal.

Monica Martens-Seppelin (kommentarer)
utredare och rektor för Sydkustens ordkonstskola
050 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Berndt-Johan Lindström (kommentarer om Kulturfondens roll)
ledande ombudsman, utbildning
040 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm (porträttbild på utredaren och illustrationer)
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Ordkonst intresserar, men nu behövs pedagogutbildning och statliga pengar