Tillbaka
27.1.22   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden delar ut drygt 80 000 euro ur nyländska specialfonder

Bild: Pixabay

Över 25 000 euro delas ut till den nyländska skärgården ur Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond. Nästan 60 000 euro delas ut till projekt inom lantbruket i västra Nyland ur Henrik Nysténs testamentsfond.

Ur Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond delas ut totalt över 25 000 euro. Tio sökande får bidrag för att bland annat bygga ett jaktskjul, skaffa solpaneler och luftvärmepump och förbättra en båtbrygga.

– Många av bidragen ger invånare i den nyländska skärgården bättre möjligheter till företagsamhet och ideellt arbete för närmiljön. Glädjande många vill driva projekt med fokus på hållbarhet och miljöförbättrande åtgärder, säger Matts Blomqvist som är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

Här kan du kolla vem alla som får bidrag ur Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond.

Ansökningarna till Gestrins fond behandlas först i en egen styrelse som består av Christina Gestrin (ordförande), Eddina Gestrin och Robert Andersson. Kulturfondens styrelse tar sedan beslut om bidragen.

Henrik Nysténs testamentsfond

Yrkeshögskolan Novia får 55 000 euro ur Nysténs testamentsfond för det tredje och sista året av projektet Lantbruk 2.0. Teman som är centrala i projektet är hållbara lantbruksnäringar i Nyland, cirkulär ekonomi och en livskraftig matproduktion som gynnar den lokala ekonomin.

Degerby lantmannagille får 3 500 euro för sin verksamhet.

Kulturfondens styrelse tar beslut om bidragen.

Om fonderna

Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.

Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland.

Båda nyländska fonderna har ansökningstid i september – Nystén varje år och Gestrin vart annat år.

Kulturfonden består av ca 490 enskilda fonder.

Kulturfonden delar ut drygt 80 000 euro ur nyländska specialfonder