Tillbaka
1.12.21   (Redigerad 10.3.22)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi fick över 2800 ansökningar

Kulturfonden fick över 2 800 ansökningar i november. Det är färre än ifjol, men Kulturfondens vd Sören Lillkung är imponerad över att de sökande vågar se framåt och planera nya projekt. BIld: Cata Portin

Nästan 90 procent av ansökningarna lämnades in under sista veckan i november. Vi fick drygt 2800 ansökningar under vår stora ansökningsmånad. Det är ungefär 200 färre än ifjol. Alla sökande får besked i mars 2022.

– Jag är imponerad av alla sökande som trots alla utmaningar de två senaste åren orkar och vågar se framåt och planera nya projekt, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden.

Färre ansökningar inom alla områden

Antalet ansökningar sjönk nu för andra året i rad. I år är första gången på över tio år som vi fick under 3 000 ansökningar i november. Efter en första analys verkar det som att ansökningarna har minskat ungefär lika mycket inom alla sektorer.

Minskningen syns också i ett av våra populäraste bidrag. I år fick nästan 370 ansökningar om arbetsstipendium. Det är ungefär 80 färre ansökningar än ifjol.

Trots att antalet ansökningar i november minskade, bedömer Sören Lillkung att Kulturfonden på årsbasis har fått ungefär lika många ansökningar som tidigare. Under de två senaste åren har Kulturfonden fått hundratals ansökningar via coronasatsningarna Kultur under tiden.

– Vårt mål har varit att skapa flexibla ansökningssystem som speglar de sökandes behov. Många bidrag går att söka under hela året och vi har också nya ansökningstider för specifika bidrag, säger Lillkung.

Större ansökt belopp

Trots färre ansökningar är det totala ansökta beloppet större än ifjol. De sökande gör anspråk på nästan 72 miljoner euro. Det är ungefär en miljon euro mer än ifjol. Ansökningarna varierar mellan 100 och 1,5 miljoner euro.

Många lämnar in ansökan i slutet av november

Under den sista ansökningsveckan fick vi nästan 90 procent av ansökningarna. Den sista ansökningsdagen var den brådaste i vårt ansökningssystem. Då fick vi 1 550 ansökningar – alltså ungefär 55 procent. Under den sista timmen fick vi 246 ansökningar.

Flest ansökningar från Helsingfors

I de här kommunerna lämnade man in flest ansökningar:

  • Helsingfors, 794 ansökningar
  • Vasa, 259
  • Åbo, 200
  • Raseborg, 151
  • Jakobstad, 131
  • Pargas, 110
  • Esbo, 91
  • Korsholm, 77
  • Mariehamn, 76
  • Borgå, 68

Informationen ovan baserar sig på den hemort som de sökande har angett i sin sökandeprofil.

November i siffror

Under onsdagen sorterar vi ansökningarna enligt inom vilket område de behandlas. Det betyder att antalet ansökningar kan leva litet.  

2 814 ansökningar

1 550 ansökningar under sista dygnet

246 ansökningar under sista timmen

56 sökande lämnade in sin ansökan under dygnets sista tio minuter

192 mejl till kansliet(at)kulturfonden.fi

50 Zoom-möten med ombudsmän

63 samtal till vår tekniska hjälplinje

100 euro är det minsta ansökta beloppet

1,47 miljoner euro är det största sökta beloppet

72 miljoner euro är det totala ansökta beloppet

Vad händer nu?

Ombudsmännen i december och januari

I december och januari sorterar, läser och bereder våra ombudsmän ansökningarna. Varje ombudsman läser hundratals ansökningar.

Sakkunniga i februari

I februari behandlar våra sakkunniga ansökningarna. De sakkunniga som vi anlitar är både svensk- och finskspråkiga personer som är experter inom sitt område. Eftersom det är viktigt att de sakkunniga kan utföra sitt uppdrag utan att bli utsatta för påverkan av personer som har anknytning till de ansökningar som behandlas, har vi valt att inte publicera deras namn.

Styrelsen och delegation i mars

Styrelsen och delegationen går igenom ansökningarna två gånger. Styrelsen fattar beslut på sitt andra möte. Alla sökande får besked inom mars.

Besked inom mars

Efter styrelsens möte mejlar vi besked till alla sökande; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.

Har du frågor?

Har du frågor kring processen? Du kan kolla vad som händer med din ansökan här eller ta kontakt med oss.

Vi fick över 2800 ansökningar