Tillbaka
26.11.21   (Redigerad 2.2.22)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Scen för samarbete

I december ordnade vi webbseminariet “Scen för samarbete – modeller för lyckade kulturhus på svenska“. Efter sändningen fredagen den 10 december 2021 kl. 9.00-10.30 kan du se webbseminariet på vår Youtube-kanal.

Fonder och stiftelsen stöder många kulturhus i Svenskfinland. I kulturhusen samlas verksamhet, kreativitet och också många viljor under samma tak. Hur kan man på bästa sätt grunda, utveckla och driva kulturhus på svenska i Finland?

Tomas Järvinen fick uppdraget att göra en utredning om svenska kulturhus i Finland – särskilt Schaumansalen i Jakobstad, kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors och Kulturhuset Fokus i Karis. Samtidigt gjorde Nina Gran en utredning om projektet Focus Mattliden i Esbo.

Här kan du bekanta dig med Tomas Järvinens rapport Svenska kulturhus i Finland – hur, var och varför?

Här kan du läsa Nina Grans utredning Focus Mattliden – en kultursmedja för nyskapande verksamhet.

Vi presenterar nu utredningarna och inbjuder till diskussion om kulturhus på svenska i Finland.

Webbseminariet Scen för samarbete är öppet för alla.

Här kan du se webbseminariet:

Program

9.00
Välkomna
Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden
Henrik Wolff, ordförande, Focus Mattliden

9.10
Svenska kulturhus i Finland – hur, var och varför?
Tomas Järvinen, utredare

9.40
Focus Mattliden – en kultursmedja för nyskapande verksamhet
Nina Gran, utredare

10.00
Nycklar till friktionsfria fastighetsprojekt, paneldiskussion
Joakim von Bergmann, vd, Kustregionens utbildningsfastigheter
Jessica Mattila, verksamhetsledare, Kulturskafferiet Ritz
Annika Nummelin, styrelseledamot, Svenska kulturfonden

10.30
Seminariet avslutas

Svenska kulturfondens fastighetschef Joel Johansson leder seminariet.

Tomas Järvinens utredning beställdes och finansierades av Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kulturfonden.

Nina Grans utredning gjordes på uppdrag av Föreningen Focus Mattliden rf.

Noggrannare information om webbseminariet

Joel Johansson
fastighetschef
joel.johansson(at)kulturfonden.fi
tfn 050 354 0802

Mia Smulter
producent
mia.smulter(at)kulturfonden.fi
tfn 0400 774 500

Scen för samarbete