Tillbaka
3.11.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nästan 60 nya läromedel produceras med hjälp av fonderna

Gymnasiet övergår stegvis under läsåret 2021–2022 till en ny läroplan och det har medfört ett ökat behov av nya, digitala läromedel. Bild: Frida Lönnroos

Gymnasiet övergår stegvis under läsåret 20212022 till en ny läroplan och det har medfört ett ökat behov av nya, digitala läromedel. Det stora behovet syns tydligt bland ansökningarna till de finlandssvenska fondernas läromedelsgrupp, vars utdelning steg med 90 procent i år.

Läromedelsgruppen består sedan drygt tio år av Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Svenska folkskolans vänner (SFV) och Svenska kulturfonden.

I år har sammanlagt 115 stipendier delats ut till läromedelsförfattare, översättare och sakgranskare för en summa på totalt 368 023 euro av läromedelsgruppen. Det är nästan 175 000 euro mer än i fjol.

– Ökningen på 90 procent har vi finansierat med överskott från tidigare år, men vi har också fått tilläggsfinansiering från de fonder som deltar i läromedelssamarbetet. Genom samarbetet jobbar vi för att eleverna i de svenskspråkiga skolorna kan använda sig av högklassiga läromedel, säger Niklas Wahlström, beredande tjänsteman i läromedelsgruppen och sektorsansvarig för utbildning på SFV.

År 2021 har läromedelsgruppen delat ut stipendier för produktionen av sammanlagt 58 läromedel: 48 för gymnasiet och 10 för den grundläggande utbildningen.

De finlandssvenska förlagen producerar inte läromedel för yrkesutbildningen på grund av dålig lönsamhet, och därför har det inte varit aktuellt för läromedelsgruppen att bevilja stipendier till den delen av andra stadiets utbildning. Men det är något man nu planerar se över.

– Vi vet att läromedlen för yrkesutbildningen på många håll är bristfällig, ibland även helt obefintlig. Utbildningsstyrelsen gör just nu en kartläggning av utbudet inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen som vi kommer att ta del av. Som komplement har läromedelsgruppen beställt en utredning av Tankesmedjan Magma som ger oss en djupare lägesanalys och ett underlag vi kan jobba vidare ifrån, säger Åsa Rosenberg, ordförande för läromedelsgruppen och ombudsman på Svenska kulturfonden.

Läromedlet som produkt utvecklas just nu i snabb takt. Dessutom har allt fler aktörer tagit sig in på marknaden.

–  En ökad konkurrens mellan förlagen höjer kvaliteten på läromedlen, vilket är bra. Dagens svenskspråkiga läromedel i Finland har hög kvalitet och är långt utvecklade produkter med många olika pedagogiska delar, säger Niklas Wahlström.

Läromedelsgruppens syfte är att stödja produktionen av finlandssvenska läromedel och att arbeta för att eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland ska kunna använda sig av läromedel som motsvarar utbudet inom den finskspråkiga utbildningen.

Ansökningstiden pågår hela året och gruppen beviljar stipendier i tre omgångar.

***

Pressmeddelande
Helsingfors, den 3 november 2021

Föreningen Konstsamfundet
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Svenska folkskolans vänner
Svenska kulturfonden

Mer information:

Åsa Rosenberg, ombudsman
Svenska kulturfonden
tfn 0500 744 477
asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning
Svenska folkskolans vänner
tfn 050 548 2100
niklas.wahlstrom(at)sfv.fi

Nästan 60 nya läromedel produceras med hjälp av fonderna