Tillbaka
22.6.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Många nya idéer för rekreation för äldre i Åboland

Tillsammans med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet delar vi ut 200 000 euro till rekreation för äldre i Åboland. Bild: Nina Ahtola

Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet fördelar 200 000 euro för rekreation för äldre personer i Åboland. Nu kan 25 organisationer erbjuda olika former av rekreation.  

– Coronakrisen har drabbat äldre personer och rekreationsverksamheten har ofta fallit bort. Därför är den här bidragsformen både aktuell och viktig, säger Åsa Rosenberg, Kulturfondens ombudsman i Åboland. 

Bland de 25 bidragsmottagarna finns både stora och små organisationer – bland annat kommuner, lokala föreningar inom tredje sektorn och företag inom äldrevården. Bidragsmottagarna finns i hela Åboland, från Åbo centrum till yttre skärgården. Bidragen är mellan 1 500 euro och 40 000 euro.

Det största enskilda bidraget på 40 000 euro går till Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo för generationsöverskridande verksamhet för seniorer och dagisbarn. Projektet satsar på samvaro och förhöjd livskvalitet för deltagarna och ska pågå under tre terminer.

– De sökande presenterade många bra projekt i hela Åboland. I ansökningarna fanns många goda tankar om hur man når nya målgrupper. Vi är också glada över de nya nätverk som skapas – bland annat samarbete mellan kultursektorn och socialsektorn, säger Rosenberg.

– Jag hoppas att vi med den här satsningen – åtminstone till en del – kan minska ensamhet hos äldre personer och skapa meningsfull verksamhet för dem, säger Henrik Karlsson, vd för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr.

Både Rosenberg och Karlsson är glada över att pilotprojektet skapade nya samarbetsformer och nätverk.

–Vi hoppas att de finns kvar i Åboland också efter det här projektet, säger Rosenberg.

Speciellt glad är Rosenberg över att äldre får kulturupplevelser i olika genrer.

– Ofta kan rekreation för äldre begränsa sig till musik, men nu har vi fått ansökningar från aktörer inom många olika konstgrenar.

Det tillfälliga bidraget väckte stort intresse. Under ansökningstiden i maj gjorde 39 sökande anspråk på sammanlagt 600 000 euro. Stiftelserna hade reserverat 100 000 euro vardera för bidragsformen. Kulturfondens bidrag kommer ur specialfonden Fredrikahemmets fond. Läs mer om bidraget här.

Här finns alla beviljade bidrag.

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet
Helsingfors den 22 juni 2021

Noggrannare information:

Åsa Rosenberg (kommentarer och frågor)
ombudsman, Åboland, Svenska kulturfonden
0500 744 477
asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Henrik Karlsson (kommentarer)
vd, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr
050 511 9496
henrik.karlsson(at)eschner.fi

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent, Svenska kulturfonden
040 537 1494
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Många nya idéer för rekreation för äldre i Åboland