Tillbaka
11.6.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden stöder scenarbetare med rehabilitering och friskvård

Svenska kulturfonden delar ut över 400 000 euro som stipendium för rekreation, rehabilitering och friskvård för professionella skådespelare och konstnärer. Yrkesgrupper där många förlorat alla sina arbetsmöjligheter och hela sin utkomst under hela pandemin.

– I ansökningarna såg vi tydligt hur viktigt arbetet och arbetsgemenskapen är för välmåendet. Nästan alla har drabbats hårt ekonomiskt, bland frilansarna har många stått helt utan inkomst sedan mars 2020, men många känner sig dessutom ensamma och isolerade och mår dåligt både fysiskt och psykiskt, säger Kulturfondens ledande ombudsman för kultur Åsa Juslin.

Rekreationsbidraget är en tillfällig bidragsform som möjliggörs via Thelma och Lise Standertskjölds fond – en av Kulturfondens allra största specialfonder. Yrkesverksamma och pensionerade scenarbetare och konstnärer kunde söka stipendiet.

– Vanligen riktar vi våra bidrag till projekt och verksamheter, inte till rekreation eller anskaffningar. Men eftersom systrarna Standertskjöld valde att stödja just rekreation och rehabilitering för skådespelare och konstnärer, kan vi nu undantagsvis ge bidrag för just det här. Fonden har mycket bra avkastning och den kommer väl till pass nu, säger Åsa Juslin.

Många sökande var lättade över att inte behöva planera nya projekt, när det fortfarande är högst osäkert om planerna överhuvudtaget går att genomföra på grund av pandemin. Istället fick de sökande sätta fokus på hälsa och arbetsförmåga.

– Scenkonstnärer och sångare har ett fysiskt krävande yrke och det syntes i ansökningarna. Många oroar sig för hur ett av deras viktigaste arbetsredskap – den egna kroppen – klarar den långa pausen. Scenkonstnärer har sökt bidrag för fysioterapi eller fysikalisk behandling, och sångare önskar röstvård och massage. Unga och nyutbildade oroar sig för den långa pausen innan de kommer ut i arbetslivet och de vill på egen hand kämpa för att upprätthålla allt de lärt sig under studierna.

Under ansökningstiden i april-maj fick Kulturfonden nästan 300 ansökningar. Ungefär hälften av ansökningarna lämnades in av professionella scenkonstarbetare.

Alla beviljade bidrag finns här.

***

Svenska kulturfonden
Den 11 juni 2021
Pressmeddelande – får fritt publiceras

Noggrannare information:

Åsa Juslin
ledande ombudsman, kultur
+358 50 325 0825
asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
+358 40 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Kulturfonden stöder scenarbetare med rehabilitering och friskvård

Vi delar ut över 400 000 euro som stipendium för rekreation, rehabilitering och friskvård för professionella skådespelare och konstnärer.