Tillbaka
21.5.21   (Redigerad 22.6.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vill du få ditt bidrag utbetalt innan sommaren?

Under sommaren måste du i god tid anhålla om utbetalning av våra beviljade bidrag. Mellan den 24 juni och den 2 augusti 2021 har vi endast tre utbetalningsdagar. Sänd din anhållan senast den 21 juni 2021, om du vill att vi betalar ut ditt bidrag under sommarperioden.

Mellan den 24 juni och den 2 augusti är våra utbetalningsdagar:

  • den 24 juni 2021
  • den 1 juli 2021
  • den 2 augusti 2021

De här utbetalningsdagarna gäller både Kulturfondens och Studiefondens bidrag.

Du anhåller om utbetalning elektroniskt. I e-postmeddelandet som du fick då du beviljades bidrag finns noggrannare instruktioner.

Om du inte har anhållit om utbetalning under vår sommarpaus senast den 21 juni, är du tvungen att vänta på utbetalningen till mitten av augusti.

Om coronakrisen påverkar projektet eller verksamheten

Om ditt projekt eller din verksamhet påverkas av coronakrisen, läs det här innan du anhåller om utbetalning.

Skjuts projektet upp?

Kontakta Kulturfondens kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte bidraget, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av.

Kontakta Kulturfondens kansli enligt instruktionen nedan.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

Kansliet sommarstängt

Svenska kulturfondens kansli är sommarstängt mellan den 28 juni och den 9 augusti 2021. De flesta anställda håller sin semester då och några tar också ut övertidsledigt.

Från och med måndagen den 9 augusti når du oss som vanligt igen.

Ha en riktigt skön sommar!

Vill du få ditt bidrag utbetalt innan sommaren?

Vill du ha ditt bidrag före sommaren? Då ska du anhålla om utbetalning senast den 21 juni 2021.