Tillbaka
19.4.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Ska du avlägga språkexamen i finska för statsförvaltningen?

Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen. Bild: Riksdagen

Nu kan du få bidrag för examensavgiften för språkexamen i finska för statsförvaltningen. Vi vill göra det lättare för svenskspråkiga personer att söka tjänster där avlagd språkexamen i finska är ett krav.

Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen.

Bidraget är för

  • svenskspråkiga högskole- och universitetsstuderande eller svenskspråkiga med högskole- eller universitetsexamen som
  • måste avlägga språkexamen i finska för att kunna söka tjänster inom statsförvaltningen eller vid andra myndigheter.

Syftet med språkexamenssystemet är att påvisa sådana språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs av offentligt anställda.

Bidraget

Du kan använda bidraget

  • bara för examensavgiften och
  • för språkexamen på nöjaktig, god eller utmärkt nivå.

Du kan ansöka bidrag för den skriftliga eller den muntliga delen, eller för båda på samma gång. Du kan beviljas max 300 euro om du avlägger både den skriftliga och den muntliga delen och max 150 euro om du avlägger den ena delen.

Du kan få bidraget bara en gång och vi beviljar inte bidrag retroaktivt.

Bidraget har fri ansökningstid och du får besked inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Läs mer om bidraget och ansök här.

Läs mer om språkexamen här

Du kan läsa mera om språkexamina för statsförvaltningen på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Noggrannare information

Har du frågor? Kontakta gärna vår ombudsman Katarina von Numers-Ekman (katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi) för noggrannare information om bidraget.

Ska du avlägga språkexamen i finska för statsförvaltningen?