Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen

Bidrag för personer som ska avlägga språkexamen i finska för statsförvaltningen. Sökande bör ha en anknytning till det svenska i Finland.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

Kriterier

Bidragsformen är för sökande som ska avlägga språkexamen i finska för statsförvaltningen.

Summa

Bidraget kan vara högst xxxx.

Besked om beslut

Vi skickar beskedet till den mejladress som finns angiven i sökandeprofilen. Vi fattar vanligen beslut inom 6-8 veckor.

Redovisning

Du ska redovisa bidraget inom ett år från att det betalats ut.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi