Språkexamen i finska för statsförvaltningen

Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.
Språkexamenssystemet för statsförvaltningen är avsett för att påvisa sådana språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs av offentligt anställda.

Svenska kulturfonden vill underlätta för svensktalande personer att söka tjänster inom statsförvaltningen och vid andra myndigheter där avlagd språkexamen i finska är ett krav. Därför beviljar vi bidrag för examensavgiften för språkexamen i finska för statsförvaltningen.

Du kan läsa mera om språkexamina för statsförvaltningen på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

För vad

Bidraget kan användas för språkexamen på nöjaktig, god eller utmärkt nivå. Du kan ansöka för den skriftliga eller den muntliga delen, eller för båda på samma gång. Observera att bidraget bara beviljas en gång.

Kriterier

Högskole- och universitetsstuderande och personer med högskole- eller universitetsexamen som är svensktalande och måste avlägga språkexamen i finska för att kunna söka tjänster inom statsförvaltningen eller vid andra myndigheter kan ansöka om bidraget.

Bidraget kan bara användas för examensavgiften.

Summa

Du kan beviljas max 300 euro om du avlägger både den skriftliga och den muntliga delen och max 150 euro om du avlägger den ena delen.

Besked om beslut

Besked skickas inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Redovisning

Du ska redovisa bidraget inom ett år från att det betalats ut.

Obs!

Vi beviljar inte bidrag retroaktivt.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi