Tillbaka
5.2.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi fick 40 förslag på pristagare

I december frågade vi vem du tycker att ska bli Kulturfondens pristagare 2021. Vi ville ha förslag på personer eller grupper som gjort viktiga insatser för det svenska i Finland.

Under en månad fick vi ungefär 40 bra förslag. Men vad händer nu?

Så här väljer vi pristagare

Kulturfondens prisgrupp och regionala direktioner samlades i januari för att diskutera möjliga pristagare. På mötena beaktades både förslag från allmänheten och prisgruppens egna förslag.

Kulturfondens styrelse och delegation tar under våren de slutliga besluten om pristagarna.

I mitten av maj offentliggör och premierar vi pristagarna. Tre Svenska dagen-pristagare belönar vi först i november.

Vi premierar varje år personer och/eller grupper som har gjort betydande insatser för kunnande, kreativitet och kompetens – antingen nationellt eller regionalt. Pristagarna kan verka inom utbildning och forskning, konst och kultur eller föreningsliv på svenska i Finland.

Prisgruppen består av

  • delegationens ordförande Mikael Svarvar (ordförande för prisgruppen)
  • styrelsens ordförande Mikaela Nylander
  • styrelsens och delegationens vice ordförande
  • ytterligare en medlem från både styrelsen och delegationen
Vi fick 40 förslag på pristagare

Vi 40 förslag på pristagare i december-januari.