Tillbaka
1.2.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

En miljon euro i coronabidrag till teatrar och kulturhus

Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet fördelar en miljon euro bland svenskspråkiga teatrar och kulturhus i Finland. Bidragen är ännu ett led i Kulturfondens och Konstsamfundets gemensamma Kultur under tiden-satsning för att stödja aktörer som drabbats ekonomiskt hårt av coronakrisen.

År 2020 var ett mörkt år för konst- och kulturfältet. Redan tidigt i våras då vi beviljade de första Kultur under tiden-bidragen, märkte vi att de som drabbats ekonomiskt allra mest av pandemin var de sceniska konstnärerna – de vars verksamhet bygger på mötet med publiken. När teatrarna och kulturhusen blev tvungna att stänga helt eller minska på publikmängden blev många frilansare helt utan inkomster, säger ledande kulturombudsman Åsa Juslin på Svenska kulturfonden.

Under hösten led sedan teatrarna och kulturhusen då vårens statliga stöd redan var använda. Idag är så gott som alla teatrar och kulturhus i ett kritiskt ekonomiskt läge.

Konstsamfundet och Kulturfonden beslutade i november att utlysa en ny ansökningstid för Kultur under tiden-bidrag. Den här gången för teatrar och kulturhus. Vid årsskiftet fördelades drygt en miljon euro till sammanlagt 20 teatrar och kulturhus.

Kultur under tiden II-bidragen ska hjälpa teatrarna och kulturhusen att snabbt komma igång då coronakrisen är över. Med hjälp av bidragen kan teatrarna anlita frilansande skådespelare och kulturhusen sänka hyran för evenemangsanordnare. Så här vill vi gynna många aktörer samtidigt, säger Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig på Konstsamfundet.

Ansökningarna behandlades redan i december, men eftersom teatrarna med statlig finansiering också kunde söka extra statsstöd under hösten, avvaktade Kulturfonden och Konstsamfundet innan man tog de slutliga besluten för teatrarnas del. Så här kunde fonderna komplettera den statliga finansieringen.   

Med Kultur under tiden II-bidragen vill vi stödja teatrarnas och kulturhusens kommande verksamhet och samtidigt ge dem möjlighet att se framåt, säger Åsa Juslin.

Om Kultur under tiden II

  • Ansökningstiden var i november 2020.
  • Bidraget kunde sökas av svenskspråkiga teatrar och kulturhus som drabbats ekonomiskt av pandemin.
  • Konstsamfundets och Kulturfondens sakkunniga bedömde ansökningarna.
  • Bidragen till kulturhus var högst 30 000 euro och till teatrar högst 200 000 euro.
  • Det största beloppet på 200 000 euro gick till Svenska Teatern.
  • De beviljade bidragen måste användas under 2021.
  • I november kunde teatrarna och kulturhusen också söka bidrag från Kulturfonden för de produktioner som planeras för 2021.

Beviljade Kultur under tiden II-bidrag

Här finns förteckningar över alla som nu beviljats Kultur under tiden II-bidrag:

Här hittar du 14 beviljade bidrag.

Här hittar du ytterligare sex beviljade bidrag.

Under våren 2020 fördelade Kulturfonden och Konstsamfundet sammanlagt 700 000 euro i Kultur under tiden-bidrag till frilansande professionella konstutövare och kulturarbetare som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisen.

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
Måndagen den 1 februari 2021 kl. 9.00

Noggrannare information:

Åsa Juslin, Svenska kulturfonden (kommentarer)
ledande ombudsman, kultur
+358 50 325 0825
asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Ulrica Stråhlmann, Konstsamfundet (kommentarer)
stipendiesakkunnig
+358 44 703 0540
ulrica.strahlmann(at)konstsamfundet.fi

Martina Landén-Westerholm, Svenska kulturfonden
kommunikationschef
+358 40 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

En miljon euro i coronabidrag till teatrar och kulturhus

Ur föreställningen Vi är bara mänskor. Svenska Teatern får ett Kultur under tiden II bidrag på 200 000 euro. Bild: Cata Portin/Svenska Teatern