Tillbaka
26.1.21   (Redigerad 15.2.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Stor forskningssatsning ska påverka Nordens framtid

Nu lanserar fem stiftelser och föreningar i Sverige och Finland ett stort forskningsprogram: Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället.

Fem stiftelser och föreningar i Sverige och Finland lanserar ett stort, gemensamt forskningsprogram för samhällsvetare och humanister. Målet är att forskningen ska bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar i Norden.

Politisk polarisering med verbala hot och fysiska attacker, en global pandemi där världen tvingas anpassa sig till en ny verklighet, en ständigt eskalerande klimatkris och den globala urbaniseringstrenden.

De senaste åren har visat på nödvändigheten i att förstå den turbulenta värld vi lever i idag, för att kunna möta morgondagens utmaningar. Därför lanserar fem stiftelser och föreningar i Sverige och Finland ett stort forskningsprogram: Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället.

Programmet är en sjuårig satsning på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar i Norden, både socialt och kulturellt. Det kan exempelvis handla om migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring, ekonomisk och teknologisk utveckling eller nya sätt att kommunicera.

Forskningsbidrag på upp till en miljon euro

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan de finländska stiftelserna och föreningarna Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, och den svenska stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Tillsammans vill finansiärerna göra en konkret skillnad i samhället.

– Genom ett forskningsprogram där flera stiftelser och föreningar deltar kan vi finansiera projekt av mycket hög kvalitet, eftersom vi kan dela ut större bidrag än vanligt och forskarna har möjlighet att jobba inom programmet i fyra år, säger Christer Kuvaja, forskningschef på Svenska litteratursällskapet i Finland.

Programmet kommer att finansiera fem till tio forskningsprojekt fram till 2026. Forskningsbidragen är höga – det går att ansöka om upp till en miljon euro för ett projekt. Forskarna uppmuntras att samarbeta över både nations- och disciplingränser.

Samhällsvetare och humanister behövs för att lösa samhälls­utmaningar

Målet med programmet är att forskningen som bedrivs ska bidra med konkret samhällsnytta.

– Det görs mycket forskning om samhällsutmaningar men betoningen ligger ofta på medicinska och naturvetenskapliga frågor. Nu får vi ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på utmaningarna av personer som förstår de historiska, kulturella, sociala och politiska sammanhang som har fört oss dit vi står i dag. Den kunskapen ger ett gott underlag för dem som ska fatta beslut om vår gemensamma framtid, säger Kuvaja.

Beslut om vilka forskningsprojekt som väljs till programmet fattas i slutet av året. Projekten kan starta 2022.

Läs mera om forskningsprogrammet här.

Stor forskningssatsning ska påverka Nordens framtid