Tillbaka
20.1.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hur mår invandrare i Svenskfinland?

Sociala nätverk kan vara en förklarande faktor till välmående. Bild: Pixabay

Hur mår personer med invandrarbakgrund i Svenskfinland? Det ska Migrationsinstitutets nya studie svara på. Kulturfonden finansierar studien med 70 000 euro.

Tidigare studier visar att svenskspråkiga lever längre och mår bättre än finskspråkiga i Finland. Migrationsinstitutet ska nu undersöka om också invandrarnas hälsa är bättre i svensk- och tvåspråkiga kommuner än i finskspråkiga kommuner.

– Då vi vet mera om invandrares välfärd och hälsa i de tvåspråkiga kommunerna i Finland kan vi också stödja integrationen bättre. Dessutom kan vi påvisa eventuella skillnader i invandrares välfärd i finsk- och tvåspråkiga kommuner, säger Magnus Enlund, projektledare för Centret för Svenskfinland vid Migrationsinstitutet.

Projektet som Kulturfonden finansierar ska analysera hälsodata för personer med invandrarbakgrund i svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner i Finland. Data från finskspråkiga kommuner jämförs med data från kommuner i Österbotten, Nyland och Egentliga Finland. Finns det skillnader i bland annat mentalt välbefinnande, arbetsförmåga, sjukdomar och upplevd livskvalitet? Vilka faktorer ligger bakom de eventuella hälsoskillnaderna – tillfredsställelse med de egna levnadsförhållandena, hälsosamma levnadsvanor, språkinlärning och sociala nätverk?

Migrationsinstitutet hoppas att den nya kunskapen kan användas som stöd för integrationsarbetet i Finland.

– Också på finskt håll kan man dra nytta av att se hur invandrare upplever sin hälsa och välfärd i Svenskfinland, säger Enlund.

Kulturfondens ledande utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström hoppas att resultatet av undersökningen ger information som främjar integration på svenska i Finland.

– ­­Informationen om möjligheter att integreras på svenska är idag bristfällig och invandrare styrs ofta till integration på finska. Om det visar sig att invandrare mår bra av att integreras också på svenska, borde det lyftas fram i dialogen med myndigheterna, säger Lindström.

Docent Maili Malin, specialforskare vid Migrationsinstitutet, genomför studien. Malin inledde sin forskning i november 2020 och siktar på att bli klar hösten 2021.

Samarbetspartner i projektet är Institutet för hälsa och välfärd och sjukvårdsdistrikten i Nyland och Österbotten. Projektet finansieras också av andra organisationer.

***

Pressmeddelande Helsingfors den 20 januari 2021

Noggrannare kommentarer:

Berndt-Johan Lindström
ledande ombudsman, utbildning
Svenska kulturfonden
+358 40 838 1358
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Magnus Enlund
projektledare
Migrationsinstitutet
+ 358 44 559 2447
magnus.enlund(at)migrationinstitute.fi

Maili Malin
specialforskare, docent
Migrationsinstitutet
+ 358 400 219 720
maili.malin(at)migrationinstitute.fi

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
Svenska kulturfonden
+358 40 537 1494
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Hur mår invandrare i Svenskfinland?