Tillbaka
18.12.20   (Redigerad 9.3.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vad gör vi på Kulturfonden 2021?

Utbildning och kultur på svenska i Finland är vår grej. Men hur tänker vi inför 2021? I en värld där mycket är osäkert och B-planer blivit vardag.

I vår verksamhetsplan kan du läsa vad vi satsar extra mycket på under 2021. Vi gör våra prioriteringar på basis av bland annat omvärldsanalyser, rapporter och utvärderingar.

Till exempel de här satsningarna syns i vår verksamhetsplan:

  • Integration på svenska
  • Leva och verka i skärgården
  • Den utvidgade läroplikten
  • Tillgänglig kultur för barn och unga

Vår omvärld kan förändras fort och vi är redo att reagera snabbt på bland annat coronaläget – också under 2021.

Nästa år fortsätter vi att jobba för att bli ännu mer tillgängliga. Vi strävar också efter att bli mera hållbara – både via våra bidrag och i vår egen verksamhet.

Här kan du läsa Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2021.

Vår verksamhetsplan är främst ett verktyg för tjänstemän och beslutsfattare. Vår mål är inte att styra våra sökandes verksamhet.

Vad gör vi på Kulturfonden 2021?