Tillbaka
18.12.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Stipendium för forskning utomlands

Har du nyligen disputerat? Vill du fortsätta din forskarkarriär utomlands? Ansök om ett stipendium ur post doc-poolen 15.12.2020–31.1.2021.

Post doc-poolens stipendier är för dig som disputerat och vill forska vidare utomlands.  

Du kan använda stipendiet för att täcka alla kostnader som vistelsen ger upphov till för dig och din familj. Din forskningsperiod utomlands ska räcka minst nio månader.

Ansökningstiden pågår till den 31 januari 2021. Beskeden publiceras inom april.

Stiftelsernas post doc-pool har årligen två ansökningstider: i december-januari och augusti-september. Följande ansökningstid är 15.8-15.9.2021.

En ansökan till flera finansiärer

Målet med samarbetet är att främja internationalisering och finländsk forskning. Post doc-poolen gör det lättare att ansöka om bidrag från stiftelser. Nu kan unga forskare ansöka om ett heltäckande stipendium från flera finansiärer med en ansökan.

Varje år beviljas ungefär 70 stipendier.

Ett samarbete många stiftelser

Tillsammans satsar stiftelserna 3,2 miljoner euro per år i poolen. Förutom Svenska kulturfonden deltar också:

 • Emil Aaltosen Säätiö
 • Alfred Kordelinin Säätiö
 • Liikesivistysrahasto
 • Paulon Säätiö
 • Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse
 • Suomalainen Tiedeakatemia
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Suomen Lääketieteen Säätiö
 • Svenska litteratursällskapet
 • Stiftelsen för teknikens främjande
 • Ulla Tuomisen Säätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Mer information om ansökan finns på webbsidan www.postdocpooli.fi.

Om du har frågor får du gärna kontakta koordinator Mikko-Olavi Seppälä, tfn 0400-868 006.

Stipendium för forskning utomlands