Tillbaka
10.12.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Skriva kolumn är knepigt – här är fyra unga som fixar det

Vad har unga på hjärtat i år? Coronavirus, distansundervisning och prestationskrav är teman som trendar i Argh? – en kolumntävling för dig som har något på hjärtat. Tävlingen ordnades i våras; samtidigt som andra stadiet gick in för distansundervisning.

Vinnare i årets kolumntävling Argh? är Emma Nordström från Topeliusgymnasiet i Nykarleby. Andra pris går till Amanda Nygren och tredje pris till Linn Lundell, båda från Katedralskolan i Åbo. Jennifer Sik, också från Topeliusgymnasiet, får juryns hedersomnämnande.

I den här videon presenterar vi kreativa unga som vunnit skriv- och tecknetävlingar år 2020.

Att skriva kolumn är både utmanande och tidskrävande. Argh?-tävlingen samlade ändå hela 86 bidrag från studerande på andra stadiet i så gott som hela Svenskfinland.

– Den regionala fördelningen var jämn, men könsfördelningen ojämn. Bara 15 procent av kolumnerna är skrivna av pojkar. Vi som undervisar får nog fråga oss vad vi kan göra för att hjälpa också pojkarna dela med sig av det de alldeles säkert har att berätta, säger Rolf Blauberg, modersmålslärare och projektledare för kolumntävlingen som ordnas av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.

Många av de unga skribenterna valde att uttrycka sin frustration, i en del fall rentav ångest, över distansundervisningen. Flera resonerade kring Covid-19, men också hårda prestationskrav, feminism och osunda kroppsideal var återkommande teman i kolumnerna. Juryn konstaterar i sitt utlåtande om tävlingen:

Bland kolumnerna som behandlar vårens undantagstillstånd och den press unga upplever kunde vi skönja ett oroväckande illamående som hela samhället bör vara uppmärksamma på. Också äldre skolelever mår bra av det sociala sammanhanget i skolvardagen.

Pristagarna och juryns motiveringar

De vinnande bidragen finns på www.kulturfonden.fi – Pris & tävlingar. Kontakta Kulturfondens kommunikationschef för porträttbilder på tävlingens vinnare.

Första pris

Tystlåten i tyckandets tid – Emma Nordström, Topeliusgymnasiet i Nykarleby

I en tid då mycket av tonvikten ligger på att ta plats och att ta för sig har skribentens bidrag en viktig funktion: att påminna om att det också finns de mer försiktiga, de som inte vill göra ett nummer av sig. Texten är skickligt uppbyggd och lyckas med konststycket att vara både personlig och allmängiltig.

Andra pris

Lyckoland – Amanda Nygren, Katedralskolan i Åbo

Med humoristiska medel och en rättfram ton lyckas skribenten fånga Finlands – världens lyckligaste lands – alldeles egna särdrag i små ögonblicksbilder. Resultatet blir en uppfriskande blandning av fakta och svärtad komik i en text som håller från början till slut.

Tredje pris

Siri, ring 112 – Linn Lundell, Katedralskolan i Åbo

Med en stark intensitet och ett okonventionellt sätt att bygga upp texten får skribenten läsaren att bli berörd. Texten är en tung uppmaning till alla trafikanter att inte se på mobilen medan man kör, men också en hyllning till alla brandmän som med livet som insats räddar liv. Vad är det som är livsavgörande? Att kolla matchresultatet eller att köra tryggt?

Hedersomnämnande

Prinsessa i patriarkatets kungarike – Jennifer Sik, Topelisugymnasiet i Nykarleby

En intensiv och vackert formulerad text om stunden då barndomens minnen av hisnande läsäventyr krockar med sagovärldens förlegade könsrepresentation. Skribenten gestaltar på ett berörande sätt behovet att bryta med det gamla för att det nya ska kunna byggas – hur vackert det gamla än har smyckats.

Om kolumntävlingen Argh?

  • Svenska modersmålslärarföreningen i Finland arrangerar kolumntävlingen Argh? med bidrag från Svenska kulturfonden.
  • I år ordnades tävlingen för nionde gången.
  • Tävlingen är öppen för alla studerande i svenskspråkiga gymnasier i Finland och motsvarande åldersgrupp inom yrkesutbildningen kunde delta.
  • Uppdraget är att skriva en kolumn på högst 3 000 tecken. Ämnet får skribenterna välja fritt.
  • Första pris är en resa för två personer till en valfri nordisk huvudstad. Andra och tredje pris är en pekplatta laddad med skönlitteratur.
  • De prisbelönade kolumnerna publiceras på www.kulturfonden.fi.
  • Juryns medlemmar var i år: journalisten Jeanette Björkqvist, författaren Johanna Holmström och Petter Wallenius, lektor i historia och samhällskunskap.

***
Pressmeddelande – den 10 december 2020

Noggrannare information och interjvuförfrågningar:

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Skriva kolumn är knepigt – här är fyra unga som fixar det

Emma Nordström vann kolumntävlingen Argh? år 2020. Bild: Linus Lindholm