Tillbaka
1.12.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi fick över 3 000 ansökningar

I år fick vi över hälften av alla ansökningar under det sista dygnet i november. Drygt 3 000 ansökningar – ungefär 350 färre än ifjol – lämnades in under vår stora ansökningsmånad. Alla sökande får besked i mars 2021.

– Vi var beredda på att antalet ansökningar skulle minska i år. Dels har vi ändrat ansökningstiden för en del av våra bidrag och dels har vi redan tidigare i år beviljat en stor mängd coronarelaterade bidrag, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden.

Trots osäkerheten som coronapandemin för med sig är de sökande ivriga och kreativa. 

– Jag är glatt överraskad över att det finns så många bra idéer och planer också i det här läget. Vi ser mycket positiv vilja – många vill fortsätta uttrycka sig på olika sätt – gärna tillsammans, säger Lillkung.

Tillsammans gör de sökande anspråk på ungefär 70 miljoner euro. De ansökta beloppen varierar mellan 150 euro och nästan en miljon euro.

Måndagar brukar leda till ansökningsrekord

Under det sista dygnet i november fick vi nästan 1 700 ansökningar. Det är 56 procent av ansökningarna och ett nytt rekord för sista dygnet i november.

Om sista november är på en måndag brukar det betyda många ansökningar. Det senaste rekordet för andelen inlämnade ansökningar per dygn är från 2015. Då lämnades 51 procent av ansökningarna in under den sista november, också då en måndag.

Varför tar det så länge innan vi ger besked?

Innan du får ditt besked behandlar mellan tjugo och trettio personer din ansökan. Var och en tar ställning till om just du ska få bidrag.

Vad händer med din ansökan på en minut.

Ombudsmännen i december och januari

I december och januari sorterar, läser och bereder våra ombudsmän ansökningarna. Varje ombudsman läser hundratals ansökningar.

Sakkunniga i februari

I februari behandlar våra sakkunniga ansökningarna. De sakkunniga som vi anlitar är både svensk- och finskspråkiga personer som är experter inom sitt område. Eftersom det är viktigt att de sakkunniga kan utföra sitt uppdrag utan att bli utsatta för påverkan av personer som har anknytning till de ansökningar som behandlas, har vi valt att inte publicera deras namn.

Styrelsen och delegation i mars

Styrelsen går igenom ansökningarna två gånger. Mellan styrelsemötena behandlar delegationen ansökningarna på sitt möte. Styrelsen fattar beslut på sitt andra möte. Alla sökande får besked inom mars.

Besked inom mars

Efter styrelsens möte skickar vi besked per e-post till alla sökande; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.

Har du frågor kring processen? Du kan kolla våra frågor och svar här eller ta kontakt med oss.

Vi fick över 3 000 ansökningar

Sören Lillkung är positivt överraskad över hur många goda idéer det finns i osäkra tider. Bild: Cata Portin