Tillbaka
30.11.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi nöjer oss inte med att knacka på

Vi vill öppna dörrar för personer med andra modersmål att ta del av vårt språk och vår kultur.

Rafael Hellsten frågar (HBL debatt 24.11) om vi finlandssvenskar verkligen gjort något för att sprida vår mångsidiga kultur och vårt språk. Hellsten nämner finlandssvenska fonder, stiftelser och föreningar och menar vi borde knacka på så många finska dörrar som möjligt.

Den här insändaren ingick i Hufvudstadsbladet lördagen den 28 november 2020.

Vi tycker lika – och vill faktiskt inte bara knacka på dörrar, utan vara med och öppna fler och fler. Vi försöker att inte oroa oss över svenskans framtid eller engelskans dominans, utan i stället göra vad vi kan för att sänka tröskeln för personer med andra modersmål att ta del av vårt språk och vår kultur. Det här har länge varit ett viktigt mål för oss.

Bara under de senaste åren har vi varit med om att starta och finansiera många stora projekt med syftet att påverka attityderna till det svenska språket – och till språk överlag – i Finland. Vår uppgift är att stärka driftiga aktörer och genom gemensamma ekonomiska satsningar bidrar vi till goda resultat.

Vi håller också med Hellsten om att det lönar sig att starta med barnen och ungdomarna. Skolor och daghem är därför ofta i fokus när vi satsar på språkstärkande verksamhet och möjliggör kulturupplevelser på svenska. Vi ger bidrag till allt från utbyten mellan svensk- och finskspråkiga grundskolor och gymnasier, språkbad för finskspråkiga barn, stipendier till språkintresserade elever, prenumerationer på svenskspråkiga tidningar för hela årsklasser av finskspråkiga studerande och forskning kring bland annat språkinlärning. Samarbetet med svensklärarna i finska skolor är viktigt för oss.

Nätverket Svenska nu är ett projekt som i flera år ordnat just skolbesök med hjälp av vår finansiering. De ordnar svenskspråkigt program och svenska kulturupplevelser i skolor för att motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska. Vi tror att Svenska nu bidrar till att många viktiga dörrar öppnas.

Språkambassadörerna är ett koncept där ambassadörer för det svenska språket besöker elevgrupper i finskspråkiga skolor för att berätta hur de har lärt sig svenska och vilken nytta de har haft av sina språkkunskaper.  De har träffat över 8 000 elever sedan ifjol. Vi finansierar projektet och är övertygade om att många dörrar har öppnats.  

Det här är förresten ett av de 70 projekt som Kulturfonden finansierar inom Hallå! – ett strategiskt program för en levande flerspråkighet i Finland. Vi har sedan 2018 satsat 6 miljoner euro på projekt som antingen främjar det svenska bland finskspråkiga eller det finska bland svenskspråkiga. Här har dörrar öppnats i alla riktningar. 

Hellsten lyfter också upp kulturutbyte som ett sätt att marknadsföra det svenska också på den punkten håller vi med. Många svenskspråkiga konstinstitutioner jobbar hårt för att nå en bredare finskspråkig publik. Vi har försökt hjälpa genom att finansiera bland annat publikarbete som gör teaterföreställningar lättare att förstå för finskspråkiga besökare. Vi finansierar också svenskspråkiga teater- och musikföreställningar för finskspråkiga elever, bland annat inom projektet Konsttestarna, som Kulturfonden finansierar tillsammans med Suomen Kulttuurirahasto, och Teaterbussen som Konstsamfundet finansierar. I utställningen Generation på Amos Rex fick ett 50-tal ungdomar, främst finskspråkiga, delta med hjälp av Konstsamfundets bidrag.

Det här är bara några axplock bland de projekt som vi är med om att finansiera. Mycket pågår också utan bidrag av oss.

Det bästa är att vi alltid hittar plats för nya goda idéer, driftiga aktörer och högklassiga projekt. Den som har en projektidé för att skapa möten mellan svenskan och andra språk i Finland får gärna ta kontakt!

Berndt-Johan Lindström, Svenska kulturfonden
Sonja Ollas-Airinen, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
Klara Paul, Föreningen Konstsamfundet
Niklas Wahlström, Svenska folkskolans vänner

Vi nöjer oss inte med att knacka på